بربقتي...

ڤڠروسي جاوتنكوا كصيحتن، سومبر ما؞نسي دان توڬس٢ خاص ڤاهڠ، داتوق نورول عزالي سليمان (تيڬ دري كيري) دان ڤڠاره جابتن كصيحتن ڤاهڠ، داتوق دوكتور زين العارفين عمر (امڤت دري كيري) برسام رومبوڠن جابتن بركنا؞ن تيبا دجيتي كوالا ترياڠ اونتوق برتمو مشاركت ستمڤت سلڤس منا؞يقي بوت دري ايسڤلاند، تمرلوه ككوالا ترياڠ، سمڤنا ڤروڬرم مڠهيلير سوڠاي ڤاهڠ – كسياڤسياڬا؞ن ڤاسوقن كصيحتن ڤرا بنجير 2016، كلمارين. – برنام