تيڬ اونيۏرسيتي انتارابڠسا يڠ ليبت دالم ڤركوڠسين ايت اياله اونيۏرسيتي of Manchester دان اونيۏرسيتي of New Castle سدتا Xiamen اونيۏرسيتي دري چينا.

بارو٢ اين، UTeM منريما كونجوڠن درڤد واكيل اونيۏرسيتي of Manchester يا؞يت ڤروفيسور Pierluigi Mancarella باڬي منروسكن ڤربينچڠن تنتڠ ڤركمبڠن تركيني سرتا لڠكه لنجوت دالم مرياليساسيكنڽ.

منوروت تيمبلن نا؞يب چنسلور ڤپليديقن دان اينوۏاسي، ڤروفيسور دوكتور ذوالكيفلي ابراهيم، منروسي ڤركوڠسين كڤاكرن ايت، UTeM اكن تروس ملڠكه چمرلڠ دالم ڤرسڤيکتيف يڠ ممبري منفعت سچارا لڠسوڠ كڤد ڬولوڠن كومونيتي لوار باندر دنڬارا اين.

“اوسها اين اداله سلاري دڠن حسرت دان اسڤيراسي ناسيونل يڠ تروس فوكوس دالم مماجوكن سرتا ممڤرتيڠكتكن كباجيقن دان ستاتوس ايكونومي كومونيتي لوار باندر سڤرتي دكڤولاوان بورنيو يڠ ترتومڤو دسراوق دان سابه،” كاتاڽ.

كونسورتيوم ڤروجيک ڤپليديقن ايت منداڤت سونتيقن دانا درڤد The Engineering and physical Science Research Council (EPSRC).

سمنتارا ايت، كتوا ڤپليديقن ڤروجيک ايت، ڤروفيسور مديا ڬن چين كيم دري فاكولتي كجوروترا؞ن ايليکتريک (FKE) بركات، ڤروجيک ايت دمولاكن سجق مي لالو دان دجڠک مڠمبيل ماس سلاما تيڬ تاهون.

“كموڠكينن اي اكن براخير ڤد اڤريل 2021 دڠن ساتو حاصيل يڠ ممبرڠسڠكن سكاليڬوس منچاڤاي متلامت اصل،” كاتاڽ.