ڤروڬرم کالي کدوا سجق تاهون لالو ايت مروڤاکن سوسولن درڤد ڤروڬرم يڠ درانچڠ SPRM مليبتکن ورڬ تيڬ IPT دنڬري اين ترماسوق Utem، اينستيتوت ڤنديديقن ڬورو کمڤوس ملايو ملاک دان کوليج ڤروفيسيونل مارا.

تيمبلن نا؞يب چنسلور (حال احوال ڤلاجر) Utem، ڤروفيسور داتوق دوکتور ايزايدين عبدالمجيد برکات، Utem دان اهلي سيکريتاريات يڠ دلانتيق سنتياس ڤيکا دڠن کأدا؞ن سماس دسمڤيڠ مڠاداکن ڤربينچڠن دڠن اهلي سيکريتاريات IPT ترليبت دالم منچڬه رسواه.

“اي سجاجر دڠن فوڠسي سيکريتاريات ڤنچڬهن رسواه Utem يا؞يت منرڤکن نيلاي ايتيکا، اينتيڬريتي، انتيرسواه، ساله ڬونا کواس دان ڤپليويڠن دالم کالڠن ڤلاجر IPT سلا؞ين برتيندق سباڬاي اڬين مپيبرلواسکن ميسيج٢ اينتڬريتي انتيرسواه.

“اين ترماسوق کڤد ورڬ IPT دان مشارکت ملالو؞ي ڤنرڠن سرتا ڤنددهن برکا؞يتن رسواه انتارا SPR Utem دان SPRM ملاک،” کاتاڽ.