كتيڬ-تيڬ انوڬره ايت دمنڠي دالم ڤرتنديڠن براسيڠن يا؞يت دInternational Invention & Innovatitive Competition دڤورت ديكسن، نڬري سمبيلن ڤد 5 نوۏيمبر International Invention Innovation Competition دكنادا ڤد 27 اوڬوس دان International Invention, Innovatitive & Technology Exhibition (ITEX 2016) دكوالا لمڤور دري 12 هيڠڬ 14 مي لڤس.

كومڤولن اين جوڬ برجاي ممڤاتينكن ساتو ريک بنتوق ايندوستري سرتا منربيتكن 20 تيكنيكل جورنل بركا؞يتن دڠن كيمڤلن.

ڤنشرح كانن UniKL MIMET، عزمن اسماعيل ممبريتاهو، كومڤولن ترسبوت ممولاكن ڤروجيک بركنا؞ن ڤد 2012 برسام 19 ڤلاجر تاهون اخير يڠ مڠيكوتي كورسوس اجازه تيكنولوڬي كجوروترا؞ن اركيتيک دان ڤمبينا؞ن كاڤل لا؞وت دأونيۏرسيتي ايت.

منوروت عزمن، 12 درڤد ڤلاجر ترسبوت تله سلساي ڤڠاجين ماناكالا توجوه يڠ لا؞ين ماسيه لاڬي منجالنكن كاجين باڬي منمبهبا؞يق تيكنيک بركنا؞ن.

”بوكن ماهو مندابيق دادا، نامون كامي برجاي موجودكن سبواه فاساليتي مڠڬوناكن تيكنيک تركيني دان مودن دڠن كوس هاڽ RM5,500 دUniKL MIMET.