كتوا ڤڠاره ڤنديديقن تيڠڬي داتين دوكتور سيتي حميسه تڤسير بركات سيستم ترسبوت دڤركنلكن باڬي مڠاتسي مسئله اجازه ڤلسو سلاين ممليهارا دان منجاڬ كواليتي ڤنديديقن تيڠڬي دنڬارا اين.

”مپدري ڤرلوڽ منجاڬ ريڤوتاسي دان اينتڬريتي اونيۏرسيتي٢ مليسيا كمنترين مڠمبيل تيندقن ڤرواكتيف اونتوق منچڬه كيس٢ ڤنيڤوان اجازه ڤلسو دان ڤد ماس سام تيدق مروڬيكن ڤنونتوت يڠ بنر٢ جوجور دان براينتڬريتي“ كاتاڽ دالم ساتو كپاتان دسيني هاري اين.

سيتي حميسه بركات ايديا اونتوق ممباڠونكن سيستم ايت تله دروموسكن ڤد جانواري لالو اوليه مجليس ديكن٢ تيكنولوڬي معلومت دان كومونيكاسي (MADICT) اونيۏرسيتي٢ مليسيا سباڬاي اوسها اونتوق منيڠكتكن كچكڤن دالم مڠصحكن سيجيل يڠ اصلي.

كاتاڽ منروسي سيستم ترسبوت ڤروسيس ڤڠصحن داڤت دبوات دسلوروه دنيا سچارا ڤانتس دڠن مڠيمبس كود ريسڤون ڤانتس اتاو كود معلوم بالس ڤانتس (QR) يڠ دچيتق ڤد اجازه بركنان.