منوروت کپاتا؞ن کمنترين ڤنديديقن، سراماي 421,706 اورڠ چالون تله مندفتر اونتوق مندودوقي ڤڤريقسا؞ن ايت تاهون اين د3,308 ڤوست ڤڤريقسا؞ن دسلوروه نڬارا.

”سراماي 33,361 ڤتوڬس ڤڤريقسا؞ن تله دلانتيق باڬي ممستيکن ڤڤريقسا؞ن برجالن لنچر سڤرتي دجدوالکن منوروت کمنترين ايت لاڬي،“ کات کپاتا؞ن ايت.

چالون SPM ڤد تاهون اين اداله ترديري درڤد چالون سکوله کراجا؞ن، بنتوان کراجا؞ن دان سکوله اڬام بنتوان کراجا؞ن (86 ڤراتوس)، چالون سکوله دباوه اڬينسي کراجا؞ن سلا؞ين کمنترين ڤنديديقن (2.3 ڤراتوس)، چالون سکوله منڠه اڬام نڬري (1.9 ڤراتوس)، چالون سکوله منڠه اڬام رعيت (0.5 ڤراتوس)، چالون سکوله سواستا يڠ بردفتر دڠن KPM (3.3 ڤراتوس) دان چالون ڤرسنديرين انم ڤراتوس.

لمباڬ ڤڤريقسا؞ن مڠيڠتکن سموا چالون اڬر مروجوع کڤد جدوال وقتو ڤڤريقسا؞ن اونتوق منداڤتکن معلومت مڠنا؞ي ماس ڤڤريقسا؞ن سرتا ارهن دان امرن يڠ ڤرلو دڤاتوهي ڤڤريقسا؞ن ترسبوت برلڠسوڠ.