ڤروجيک اينوۏاسي باهن بنتوان مڠاجر (BBM) براساسكن ڤرما؞ينن دم اولر يڠ دحاصيلكن اوليه تيڬ اورڠ ڬورو، نورحفيظه عبدالغني، روزلين محمد روسمي دان خيرالساني محمد حتى تله مناريق ڤرهاتين ڤانل ڤنيلاي اونتوق ملايقكن مريک منريما ڤيڠت بركنا؞ن.

كتيڬ-تيڬ ڬورو بركنا؞ن توروت برسا؞يڠ دڠن سراماي 135 ڤسرتا لا؞ين دري اينستيتوسي ڤڠاجين تيڠڬي عوام (IPTA) دان سواستا دسلوروه نڬارا دالم ڤرتنديڠن ڤروجيک اينوۏاسي P&P بركنا؞ن.

قاعده P&P دم اولر ايت دبري نام Object to image (O2i) يڠ دحاصيلكن سلاما دوا ميڠڬو تله مناريق مينت ڤارا جوري يڠ ترديري درڤد ڤروفيسور دالم بيدڠ اينوۏاسي دان ڤنديديقن ببراڤ بواه IPTA.

ڤروجيک اينوۏاسي O2i دكتوا؞ي اوليه جورولاتيه ڤاكر ڤمباڠونن سكوله (SISC) بيدڠ ماتماتيک، ڤجابت ڤنديديقن ليڤيس (PPL)، مزلينور داود.

منوروت مزلينور، كمنڠن ڤيڠت ڬڠسا ايت بوكنله سسواتو يڠ موده براساسكن كسوڠڬوهن دان كرياتيۏيتي ڬورو بركنا؞ن سكالي ڬوس منجادي كبڠڬا؞ن PPL دان ورڬ ڤنديديق دا؞يره اين اڤابيلا SMK Clifford ممڤو منجولڠ نام دالم بيدڠ اينوۏاسي P&P.

”كمنڠن سكوله اين داڤت ممبري رڠسڠن ڬورو ددا؞يره اين سوڤايا تروس براوسها منيڠكتكن توڬس ڤروفيسيونل كڬوروان دڠن براينوۏاسي بيدڠ BBM باڬي توجوان ممنتڤكن قاعده دان ڤندكتن كتيک مڠاجر سلاري دڠن كڤرلوان ڤمبلاجرن ابد ک-21،“ كاتاڽ دسيني، بارو٢ اين.

سمنتارا ايت، ڬورو SMK Clifford، نورحفيظه عبدالغني بركات، ڤروجيک اينوۏاسي O2i (دم اولر) برتوجوان منجواب سو؞الن ڤنجلما؞ن مات ڤلاجرن ماتماتيک دان ببراڤ سوءالن سوبجيک لا؞ين دڠن موده دالم كالڠن ڤلاجر تيڠكتن دوا هيڠڬ تيڠكتن انم.