ڤڠروسي جاوتنكواس اڬام دان ڤنديديقن إسلام لوار باندر دان ڤمباڠونن اوسهاون نڬري اسموني اوي بركات سكوله بركنان دديريكن دتانه يڠ دوقفكن كڤد مجليس اڬام إسلام دان عادة ملايو ڤيراق (MAIPk).

”سكوله اين بارو سهاج براوسيا 11 بولن دان ممڤوپاي كيرا٢ 30 ڤلاجر دڠن ممفوكوسكن كڤد ڤمبلاجرن كتاب تراث.

”دفهمكن سكوله  اين ممبوک ڤلواڠ ڤڠاجين كڤد عموم ستياڤ هوجوڠ ميڠڬو يايت هاري سبتو دان احد. سكوله اين تيدق مڠناكن سبارڠ بايرن“ كاتاڽ.

بلياو بركات دمكين كتيک مڠاداكن لاوتن كرجا راسميڽ ككامڤوڠ ڬاجه دسيني كلمارين يڠ توروت دحاضيري اوليه ڤڠتوا سكوله ڤوندوق بركنان استاذ نور زماني محمد نوردين.