کجايا؞ن ايت درا؞يه سمڤنا ڬربڠ کرجاي زون تڠه يڠ دأداکن دIKTBN دسيني، بارو٢ اين.

کجوهنن دوا هاري اين دسرتا؞ي اوليه لبيه 42 ڤاسوقن دري اينستيتوت لاتيهن کماهيرن بليا دان سوکن (ILKBS)، مارا جاڤنيس ايندوستريال اينستيتوت، کوليج کماهيرن تيڠڬي مارا دان ببراڤ اينستيتوت لا؞ين.

منوروت جاوتنکواس ميديا دان ڤروموسي ڬربڠ کرجاي ILKBS 2018، نور نديا باچوق، ڤيالا کتوا ڤڠاره BPKB ايت اداله جولوڠ کالي دڤرکنلکن ڤد تاهون اين دڠن کرجاسام ڤرساتوان الومني ILKBS.

IKTBN ڤاڬوه دعمومکن نا؞يب جوهن دان IKTBN چمبوڠ دتمڤت کتيڬ،” اوجرڽ لاڬي.

ڤرتنديڠن ترسبوت اداله اچارا کمونچق يڠ ممڤاميرکن کرجا دالم ڤاسوقن دان کتليتين سرتا کماهيرن دالم مڠنداليکن روبوت سهيڠڬ برجاي منومڤسکن ڤيهق لاون.