منوروت ڤڠروسي DDEC، داتوق حسب اﷲ عثمان، دڠن اداڽ ڤجابت دان ڬاليري بارو اين، ڤارا اوسهاون اكن منداڤت منفعة يڠ لبيه بسر يڠ مان مريک سچارا تروس بوليه برجومڤا دان منداڤتكن خدمة نصيحة بركا؞يتن ڤمبوڠكوسن، ڤنجاناما؞ن دان ريک بنتوق درڤد ڤڬاواي٢ DDEC.

DDEC سنتياس براوسها ممبنتو ڤارا اوسهاون تراوتاماڽ بوميڤوترا دالم اسڤيک ڤروموسي مريک دسمڤيڠ كامي مپدياكن ڤروڬرم دان كورسوس يڠ بركا؞يتن دڠن ريک بنتوق دان ڤنجاناما؞ن سكاليڬوس منيڠكتكن ڤنداڤتن مريک،“ كاتاڽ.

بلياو بركات دمكين كتيک مراسميكن ڤجابت دان ڬاليري ترسبوت.

مجليس توروت دحاضيري ڤڠاره ڤلابورن دان سوبسيدياري MARA، محمد دياه عباس، ڤڠاره MARA نڬري جوهر، تيه ارفه قمرولزمان، اهلي لمباڬ ڤڠاره DDEC سرتا واكيل دري اڬينسي٢ بركا؞يتن كأوسهاوانن.