ڤڠاره اكادمي ايندوستري ريل (RIA) UMP دوكتور فاضيل مت يحي ممبريتاهو UMP دڤيليه اوليه كمنترين ڤڠاجين تيڠڬي (KPT) سباڬاي اونيۏرسيتي لاتيهن اوتام باڬي مڠنداليكن ڤڠاجين ترسبوت.

كاتاڽ اين مروڤاکن سبهاڬين درڤد تڠڬوڠجواب UMP ملاتيه سراماي 3,600 ڤنونتوت منجلڠ 2022.

سباڬاي ڤرمولان سراماي 49 ڤنونتوت تله دلاتيه باڬي ڤمبينان لالوان ريل ڤنتاي تيمور (ECRL) منروسي كرجاسام مليسيا ريل لينک (MRL) دان چينا كومونيكاشن كونستركشن كومڤني (CCCC).

CCCC اداله ڤناج ڤروڬرم لاتيهن اين يڠ ممبابيتكن RM23 جوتا. ڤد اخير تاهون لڤس كيت ملاتيه سراماي 49 ڬرادوان يڠ باكل منمتكن ڤڠاجين اول فيبرواري اين“ كاتاڽ كڤد اوتوسن ملايو ميڠڬوان بارو٢ اين.

سراماي 30 ڤلاتيه باڬي ڤڠمبيلن ڤرتام 2018 تله دلقساناكن اول جانواري لڤس ماناكالا ڤڠمبيلن ستروسڽ ڤد سوكو كدوا تاهون اين.

”ڤلواڠ اين تربوک كڤد سموا لڤسن اجازه ديڤلوما دان سيجيل دالم بيدڠ تيكنيكل“ كاتاڽ.

منوروڽ باڬي ممباڠونكن سوكتن ڤلاجرن دالم ڤڠڠكوتن كريتا اڤي UMP بكرجاسام دڠن دوا اونيۏرسيتي تركموک چينا دالم بيدڠ تيكنولوڬي دان كجوروتران كريتا اڤي يايت بيجيڠ جياوتوڠ اونيۏرسيتي (BJTU) دان ساووسويست جياتوڠ اونيۏرسيتي.