ڬورو ڤپلارس لاوتن ايت، وان نور سايده وان يوسف برکات، لاوتن برکنا؞ن برمنفعة اونتوق ممبري ڤنددهن کڤد ڤلاجر برکنا؞ن يڠ جوڬ چالون سيجيل تيڠڬي ڤلاجرن مليسيا (STPM) تاهون اين مڠنا؞ي فوڠسي ديوان رعية دان ديوان نڬارا.

“کونجوڠن کڤرليمن جوڬ ممڤو منددهکن ڤلاجر ڤرااونيۏرسيتي مڠنا؞ي سواسان ڤربهاسن هاڠت دڤرليمن ستروسڽ ممبوک ميندا مريک سوڤايا برفيکير سچارا کريتيس دان کرياتيف مڠنا؞ي سسواي ايسو.

“سلڤس سلساي ڤڤريقسا؞ن STPM تيدق لاما لاڬي، ڤلاجر اين اکن مپمبوڠ ڤلاجرن دأونيۏرسيتي دان مريک ممڤو موچوڠق کهيدوڤن دان کرجاي ماسيڠ٢ سکالي ڬوس ممبينا کڤيمڤينن دالم ڤريڠکت اوسيا بليا،” کاتاڽ دفيلدا ترسڠ دسيني بارو٢ اين.

وان نور سايده يڠ جوڬ ڬورو کا؞ونسلور برکات، رومبوڠن سهاري ايت توروت مڠونجوڠي Inspiros International School يڠ ترلتق دباندر ڤوچوڠ.

کتوا اونيت ڤڠاجين ام تيڠکتن انم، توان يونزري توان يحي برکات، ڤروڬرم برکونجوڠ کڤرليمن ايت داڤت منجان نيلاي ڤاتريوتيک سرتا سايڠکن نڬارا دان ڤميمڤين.

اڤ يڠ ڤنتيڠ لاوتن اين داڤت منيتيڤکن کسدرن کڤد ڤلاجر ڤرااونيۏرسيتي مڠنا؞ي ڤرنن کڤيمڤينن براساسکن ديموکراسي، راج برڤرلمباڬا؞ن دان کواس ڤرليمن يڠ مڠڬوبل سسواتو اوندڠ٢، کاتاڽ.