تيمبلن نا؞يب چنسلور (حال احوال ڤلاجر) UTM، ڤروفيسور دوكتور دوريشه ادروس كرجا٢ كسوكاريلاون سڤرتي اين مروڤاكن ساله ساتو فوكوس ڤنتيڠ دالم مپوكوڠ اڬيندا نڬارا ممڤركاساكن ڤنديديقن تيڠڬي دالم اسڤيک كما؞نسيا؞ن.

“سموڬ ملالو؞ي إيليمن ماسيه سايڠ، حرمت مڠحرمتي دان كبهاڬين يڠ دترڤكن ددالم ڤروڬرم اين داڤت ممبري منفعت بسر كڤد كدوا-دوا بله ڤيهق يا؞يت PDK دان MPP سنديري دالم منجالنكن كرجا عمل خدمت مشاركت.

“سلا؞ين مپومبڠ تناڬ دان خدمت بقتي كڤد سكوله ترسبوت، ڤروڬرم بركنا؞ن برتوجوان مندكتكن ديري سموا ڤلاتيه ڤوست ترسبوت  يڠ راتا٢ ترديري درڤد ڬولوڠن كورڠ اوڤاي سكيتر كوالا رومڤين دڠن ڤلاجر اونيۏرسيتي. مريک توروت برڬوتوڠ-رويوڠ ممبرسيهكن سكيتر كاوسن سكوله، لوڠكڠ دان سالورن، مپوسون اتور بوكو دڤرڤوستاكا؞ن ميني، مڠوبه سواي كولم ايكن سرتا مڠچت سمولا باڠونن سكوله،” كاتاڽ دالم ساتو كپاتا؞ن بارو٢ اين.

ڤموليهن دالم كومونيتي (PDK) اداله ڤروڬرم يڠ دوجودكن اوليه جابتن ڤمباڠونن اورڠ كورڠ اوڤاي (JPOKU) دان جابتن كباجيقن مشاركت (JKM) يڠ ساتو ستراتيڬي دالم ڤمباڠونن كومونيتي ستمڤت باڬي ڤموليهن، لاتيهن، ڤنديديقن، ڤپاما؞ن ڤلواڠ دان اينتڬراسي سوسيال OKU.

PDK اڠڬريق كوالا رومڤين ايت دتوبوهكن ڤد 21 جولاي 1996 دان ممڤوپا؞ي 19 ڤلاتيه دان توجوه اورڠ ستف.

سمنتارا ايت، ڤپليا PDK اڠڬريق، مرتيني اسماعيل بركات، كسموا ڤڠهوني ساڠت سرونوق دان ڬمبيرا دڠن كحاضيرن ڤلاجر٢ UTM اين تراوتاماڽ سماس ڤرسمبهن تارين، پاپين دان اڬيهن هديه.