تيمبلن منتري دجابتن ڤردان منتري، داتوق دوكتور اشرف دوسوقي بركات، حال دمكين كران ڬرادوان UIAM برجاي مڠيسي ستياڤ سيكتور ڤكرجا؞ن سڤرتي كراجا؞ن، كورڤورت، بادن بركانون سرتا سواستا.

”اين اداله سومبڠن بسر سبواه اينستيتوسي إسلام دالم منترجمهكن كسوڠڬوهن ممباوا ايميج إسلام دان اوبجيکتيف ايت بوكن سقدر ترلتق دلابل سرتا ڤرلمباڬا؞ن سمات-مات. ماله ڤركارا ايت برتڤتن دڠن كهندق اڬام دالم ملاهيركن ڬينراسي رباني، أولوالألباب دان خيرالأمة

”جوسترو، اي برتڤتن دڠن فلسفه ڤنوبوهن UIAM دالم مڠڬرقكن اڬيندا إسلاميساسي سرتا اينتڬراسي علمو عقلى (دنيا) دان نقلى (اخيرة)،“ كاتاڽ كتيک مپمڤايكن اوچڤن سمڤنا مجليس كونۏوكيشن UIAM كالي ک-33، باڬي سيدڠ 3 دسيني، هاري اين.

سراماي 1,088 ڤلاجر ترديري درڤد ڬرادوان ايجازه سرجان مودا دري امڤت فاكولتي يا؞يت فاكولتي ايكونومي دان سا؞ين س ڤڠوروسن، فاكولتي ڤراوبتن، فاكولتي ڤرڬيڬين دان فاكولتي سا؞ين س كصيحتن دراعيكن دديوان اوتام، ڤوست كبودايا؞ن UIAM، كمڤوس ڬومبق دكت سيني هاري اين.

منوروت اشرف وجدي، كوريكولوم UIAM ساڠت اونيک كران مڠڬابوڠكن علمو كتوهنن سرتا ڤلباڬاي ديسيڤلين علمو يڠ دڤرلوكن دالم ڤمباڠونن تمدون ددنيا.

بهكن، اي جوڬ اداله موديل تربا؞يق يڠ ممڤو ممبريكن ايمڤک بسر كڤد نڬارا سرتا دنيا سچارا كسلوروهن.