ڤڠروسي جاوتنکواس ڤمباڠونن انسان، ڤنديديقن، ڤڠاجين تيڠڬي، سا؞ين س دان تيکنولوڬي نڬري، داتوق دوکتور محمد فضلي حسن برکات، ڤيهقڽ سديا بکرجاسام دڠن سموا ڤيهق ترماسوق کمنترين ڤنديديقن باڬي ممڤرکاساکن ڬاڬسن ڤنديديقن اين يڠ مڠڬابوڠکن اسڤيک دنياوي دان اخروي.

بلياو برکات، کراجا؞ن نڬري تله مولا منرڤکن اڬيندا رباني دالم سيستم ڤنديديقن يايسن إسلام کلنتن (YIK) سجق تيڬ ديکد لالو دان ڤرمات يڠ لاهير درڤداڽ کيني سدڠ برخدمت کڤد اومة دڤلباڬاي سيکتور دالم نڬارا.

”دنيا إسلام ترماسوق مليسيا ڤرلو برتيکد مڠمباليکن ڤنديديقن کڤد اچوان إسلام، کيت بوکن منولق کرڠک ڤنديديقن نڬارا نامون کيت ڤرچاي اچوان إسلام ممڤوپا؞ي راموان ڤموليه برکسن کڤد عناصير٢ نيڬاتيف يڠ مڠهمبت سيستم ڤنديديقن.

”ۏيسي کتوهنن دان اخروي دالم داسر ڤنديديقن رباني ممڤو منجادي بينتيڠ ڤنتيڠ کڤد ڤلباڬاي سرڠن ڬرقن سماس ترهادڤ إسلام هتى ايسو ليسبيان، ڬيئي، بيسيکسوال دان ترانسڬيندر (LGBT) سکاليڤون،“ کاتاڽ سماس مپمڤايکن اوچڤتام دڤرسيدڠن انتارابڠسا ڤنديديقن إسلام- ڤنديديقن رباني 2018 دڠن تيما برسام ممبينا ڬينراسي رباني دهوتيل ڬرند ريۏرۏيو دسيني کلمارين.

سمينر ايت دراسميکن اوليه سڤيکر ديوان اوندڠن نڬري (DUN) کلنتن، داتوق عبداﷲ يعقوب مواکيلي منتري بسر، داتوق احمد يعقوب.