کرنيۏل ڤنديديقن تربسر دملاک ايت کباپقکنڽ دحاضيري اوليه ڤلاجر سکوله دان مهاسيسوا اينستيتوسي ڤڠاجين تيڠڬي (IPT) عوام دان سواستا.

تيمبلن ڤندفتر کانن، ڤجابت تيمبلن نا؞يب چنسلور اکاديميک دان انتارابڠسا، اونيۏرسيتي تيکنيکل مليسيا ملاک (UTeM) مرڠکڤ تيمبلن ڤڠروسي جاوتنکواس کرجا KPTN 2018، واحي نوردين برکات، کرنيۏل ايت جوڬ سباڬاي هب باڬي ممبوليهکن ڬولوڠن ڤلاجر منداڤتکن ڤلباڬاي اينفورماسي ترکيني اونتوق ملنجوتکن ڤڠاجين.

منوروتڽ، کرنيۏل ترسبوت بوکن هاڽ دحاضيري اوليه ڬولوڠن ڤلاجر دان لڤسن سکوله دري ملاک ماله دري جوهر دان نڬري سمبيلن.

“سباپق 100 رواڠ ڤاميرن دسدياکن باڬي منمڤتکن ڤلباڬاي اڬينسي ترديري درڤد کمنترين ڤنديديقن تيڠڬي، اونيۏرسيتي عوام، کوليج کومونيتي، ڤوليتيکنيک، اڬينسي کراجا؞ن برکا؞يتن ڤنديديقن دان IPT سواستا دري سلوروه نڬارا،” کاتاڽ.

جلسڽ، توروت مڠمبيل ڤلواڠ منداڤتکن ڤلباڬاي اينفورماسي اياله ڬولوڠن ايبو باڤ دان ڬورو.

ڤروڬرم يڠ درانچڠ دالم KPTN 2018 مپاجيکن ڤلباڬاي کأونيکن دالم بنتوق ڤڠيسين سڤرتي تعليمت درڤد IPT عوام، چرامه موتيۏاسي، سلوت اينوۏاسي سرتا سيمبڠ سنتاي برسام اڠکاساون نڬارا، داتوق دوکتور شيخ مظفر شکور.