سلا؞ين بيڬ ڤلستيک، لارڠن ايت جوڬ مليبتكن ڤپدوت مينومن ڤلستيک دان بكس ماكنن ڤوليسترينا.

لارڠن ترسبوت برمعنا تياد بيڬ ڤلستيک دان مپدوت مينومن دسدياكن ڤارا ڤرونچيت تنڤا مڠيرا سا؞يز ڤرنياڬا؞ن كڤد ڤڠڬونا بأڬي ڤمبلين ڤد كدوا-دوا هاري ترسبوت.

سباڬاي لڠكه ڤرمولا؞ن، كراجا؞ن نڬري ڤهڠ مڠوتاماكن اسڤيک ڤنديديقن دان كسدرن كڤد ڤميليق ڤريميس ڤرنياڬا؞ن تنتڠ كڤنتيڠن مماتوهي ڤراتورن ايت.

لڠكه كأره سيفر ڤڠڬونا ڤلستيک ايت اداله انتارا اوسها كراجا؞ن نڬري ممبنتو منجاڬ عالم سكيتر دان مڠيلقكن ڤنچمرن يڠ برڤونچا درڤد ڤڠڬونا؞ن ڤلستيک تيدق تركاول.

حقيقتڽ، تنڤا دسدري، ڤرودوک ڤلستيک يڠ باپق دڬوناكن دالم كهيدوڤن سهارين ممڤوپا؞ي ڤلباڬاي كسن بوروق ترهادڤ عالم سكيتر دان كصيحتن ما؞نسي.

بيڬ ڤلستيک مڠمبيل ماس انتارا 400 هيڠڬ 1,000 تاهون سبلوم تروناي سچارا سمولا جادي يڠ سچارا تيدق لڠسوڠ ممبري سن بوروق جڠک ڤنجڠ اونتوق عالم سكيتر.

دڤهڠ، دأڠڬركن انتارا 900 هيڠڬ 1,200 تن ميتريک سيسا بواڠن دحاصيلكن سهاري دتاڤق ڤلوڤوسن سمڤه جابور-جراڠاو دان دسلوروه نڬري اين.

اي مروڤاكن اڠک يڠ تيڠڬي يڠ مان جک تياد اوسها اونتوق ڤڠڬونا؞ن ڤرودوک مسرا عالم، مک لمبت لا؞ون ڤستي ممبري كسن كڤد عالم سكيتر.

“جڠک حيات ڤوست ڤلوڤوسن اين دجڠک تيدق لبيه ليم تاهون يڠ مپببكن كيت ترڤقسا ممبينا يڠ بهارو سكيراڽ مسئله سمڤه تيدق دبندوڠ،” كات منتري بسر ڤهڠ، داتوق سري وان روسدي وان اسماعيل كتيک ملنچركن كيمڤين هاري تنڤا بيڬ ڤلستيک كأره سيفر ڤلستيک سكالي ڬونا دتونس منجا ڬروڤ(TMG)  مول تنجوڠ لمڤور دكوانتن بارو٢ اين.

بيڬ ڤلستيک، سترو ڤپدوت مينومن دان بكس ماكنن ڤوليسترينا يڠ دبواڠ مرات-رات اكن مماسوقي لوڠكڠ دان سيستم ڤرڤاريتن يڠ مپببكنڽ ترسومبت دان مڠلواركن با؞و بوسوق. اي جوڬ منجادي ڤونچا كجادين بنجير كيلت دان منچمركن كأيندهن ڤرسكيترن.