ڤڬاواي ڤوست کومونيکاسي ستراتڬيک USIM، زايني عثمان برکات، کسموا مريک يڠ دهانتر کأيندونيسيا، تايلند، ۏيتنم دان کمبوجا باڬي ملقساناکن ڤروڬرم خدمت مشارکت عباده قربان.

”کسموا ڤلاجر يڠ ترليبت مميليه اونتوق مڠربانکن تيمڤوه چوتي سميستر مريک باڬي مپنتوني دان مندکتي کومونيتي إسلام دنڬارا برکنا؞ن دسمڤيڠ مراسا؞ي سواسان مراياکن عيدالأضحى دڤرنتاوان،“ کاتاڽ دالم کپاتا؞ن دسيني بارو٢ اين.

محمد زايني برکات، ڤلاجر USIM توروت ممبنتو ملاکوکن سمبليهن قربان سلا؞ين مڠهولورکن سومبڠن کڤد کومونيتي إسلام کمبوجا.

”بيلڠن لمبو يڠ داڤت کيت قربانکن دسيني اياله 10 ايکور حاصيل سومبڠن درڤد ڤلباڬاي ڤيهق دمليسيا.

”سلا؞ين ڤروڬرم قربان، کيت جوڬ سرهکن 14 بواه باسيکل سومبڠن USIM کڤد کانق٢ دري کلوارڬ ميسکين دسيني،“ کاتاڽ.-برنام