فينومينا اکتيۏيتي لاجق دالم کالڠن انق مودا ڤرلو دڤندڠ سيريوس بوکن سهاج دڤريڠکت کومونيتي مالهن هيڠڬ کڤريڠکت کمنترين بليا دان سوکن.

سمبوتن هاڠت دالم کالڠن ڤنوڠڬڠ٢ باسيکل ترسبوت ممرلوکن ڤراساران خاص سڤرتي ۏيلودروم باڬي ممستيکن اکتيۏيتي ريکرياسي ترسبوت سلامت دجالنکن.

منوروت ڤڠروسي کلب سوکن دان ريکرياسي ڤرليمن کوتا راج، محمد خشايري عبدالعزيز، ڤنچرامه مماسوقکن ايليمن٢ ڤوسيتيف دالم چرامه موتيۏاسي دڠن هارڤن اي منجادي ڤندوان کڤد انق٢ مودا دکاوسن ترسبوت ملاکوکن کڬياتن ريکرياسي ترسبوت سچارا سلامت دان صيحت.

“کيت تيدق ماهو کيس کمالڠن مليبتکن ڤنوڠڬڠ باسيکل لاجق يڠ تيدق ممڤوپا؞ي بريک اين براولڠ لاڬي. چرامه موتيۏاسي يڠ ڤيهق برکواس اداکن بوکن برتوجوات مناکوتکن سسياڤا تتاڤي مپلامتکن انق٢ مودا اين دري دتيمڤا کچدرا؞ن.

“ساي جوڬ بيمبڠ جک اکتيۏيتي باسيکل لاجق اين تيدق دڤنتاو دان دبري بيمبيڠن دبيمبڠي اي منجادي ايسو سوسيال کران اد باسيکل لاجق يڠ ممرلوکن کوس دري RM300 هيڠڬ RM800 اونتوق دسياڤکن.

“ساي بيمبڠ اد کيس٢ لا؞ين يڠ وجود دسببکن اينديۏيدو يڠ مڠمبيل جالن ساله منداڤتکن رڠک بيسيکل لاما ميليک اورڠ لا؞ين،” کاتاڽ کڤد اوتوسن ملايو سلڤس ڤروڬرم چرامه موتيۏاسي باسيکل لاجق دبوکيت ناڬا دسيني بارو٢ اين.