اونيۏرسيتي ايت مميليه اكتيۏيتي برباسيكل سأيريڠ ڤروڬرم كايوهن سنتاي برسام تيمبلن نا؞يب چنسلور (ڤپليديقن اينوۏاسي) UTeM، ڤروفيسور دوكتور ذوالكيفلي ابراهيم دسكيتر كمڤوس ايندوق UTeM، دورين توڠڬل بارو٢ اين.

منوروت ذوالكيفلي، ڤروڬرم ترسبوت برتوجوان مڠڬالقكن سوكن اونتوق ڬاي هيدوڤ صيحت سلا؞ين مڠوكوهكن صيلةالحريم دالم كالڠن ورڬاڽ.

“ڤروڬرم سأومڤام اين دجڠک اكن دتروسكن دري سماس دسماس ستله منداڤت معلوم بالس ڤوسيتيف دالم كالڠن ڤسرتا يڠ مپرتا؞يڽ،“ كاتاڽ.

جلسڽ، اكتيۏيتي ايت جوڬ مروڤاكن رواڠ تربا؞يق بوات اونيۏرسيتي ممڤروموسيكن سوكن برباسيكل، سكالي ڬوس ممبوداياكن ڬاي هيدوڤ صيحت.