مريک اداله ڤنمريا انوڬره موريد اوڠڬول مجليس ڤپمڤاين انوڬپه كچمرلڠن اكاديميک 2018 دمسجد ولايه ڤرسكوتوان، دسيني بارو٢ اين.

منوروت نورين فتيحا، دي توروت ممبوات ڤرسديا؞ن اول دڠن ممڤاچ بوكو سرتا ممبوات چاتتن سڬالا نوتا يڠ دبريكن اوليه ڬوروڽ.

“سلا؞ين سنتياس مڠحرمتي ڬورو ساي جوڬ مڠعملكن سورة الملک سبلوم تيدور،” كاتاڽ.

محمد ازفر فهمي ڤولا بركات، مڠحرمتي ڬورو امت ڤنتيڠ دالم ممستيكن كبركتن علمو يڠ دڤراوليهي.

“ساي تيدق اد اڤ٢ عملن سلا؞ين سنتياس فوكوس ڤد اجرن ڬورو دان مڠيكوتي ستياڤ كلس تمبهن. ايبو ساي جوڬ سريڠ ملاكوكن صلاة حاجت ڤد ڤاڬي سبلوم ساي مندودوقي ڤڤريقسا؞ن، موڠكين دعاء ايبو ممبوليهكن ساي منجواب سو؞الن ڤڤريقسا؞ن دڠن تنڠ،” كاتاڽ.

مريک منريما سيجيل انوڬره دان سأوتس جم تاڠن يڠ دسمڤايكن اوليه تيملن ڤڠأره اوڤراسي جاوتن اڬام إسلام ولايه ڤرسكوتوان (JAWI) مونير مد. صالح.

نورين فتيحا دان محمد ازفر فهمي اداله انتارا 269 موريد كلس القرءان دان فرض عين (KAFA) سرتا سكوله رنده اڬام (SRA) سلوروه ولايه ڤرسكتوان كوالا لمڤور دان ڤوتراجاي يڠ دراعيكن دالم مجليس ايت.

انوڬره ترسبوت دبري كڤد موريد يڠ چمرلڠ دالم اوجين ڤنلاين كلس KAFA دان فرض عين (UPKK) دان اوجين ڤنچاڤاين سكوله رنده اڬام (UPSRA) باڬي تاهون 2018.