ڤڠاره ڤجابت ڤڠوروسن دان ڤرهوبوڠن چنسلور (PPPC)، فازيده اتنين بركات، سباڬاي سبواه اونيۏرسيتي تيكنيكل برڤريستيج، ڤيهقڽ سنتياس مڠالو-الوكن ڤپرتا؞ن درڤد ڤلباڬاي ڤيهق ترماسوق سكوله يڠ ايڠين منجاديكنڽ سباڬاي ڤوست لاوتن سمبيل بلاجر.

“باڬي ستياڤ لاوتن يڠ دتريما، ساله ساتو ڤڠيسين يڠ دترڤكن اداله دوروڠن دان سماڠت كڤد ڤارا ڤلاجر اونتوق مپمبوڠ ڤڠاجين دUtem.

“ترداڤت امڤت بيدڠ اوتام يڠ دتاوركن Utem كڤد ڤارا ڤلاجر يا؞يت كجوروترا؞ن، تيكنولوڬي كجوروترا؞ن، ڤڠوروسن تيكنولوڬي دان تيكنواسهاون دان جوڬ تيكنولوڬي معلومت دان كومونيكاسي،” كاتاڽ.

منوروت فازيده، تربهارو، لاوتن يڠ دتريما اداله درڤد سكوله منڠه كبڠسا؞ن (SMK) ابو بكر البقير، باڬن سراي، ڤيراق.

كاتاڽ، سكوله ترسبوت مميليه فاكولتي تيكنولوڬي كجوروترا؞ن (FTK) Utem دكمڤوس تيكنولوڬي، ا؞ير كروه باڬي ممبري ڤنددهن كڤد ڤارا ڤلاجر مڠنا؞ي ڤڠاجين يڠ باكل دلالو؞ي سلڤس تمت ڤرسكولهن.