سلا؞ين ايت ترداڤت ڤاسڠن اديق براديق يڠ منجادي سبهاڬين درڤد 4,615 ڤلاجر بهارو USM اونتوق سيدڠ اکاديميک 2018/2019.

ڤاسڠن کمبر اين اداله نور فرح دان نور ساره راملن يڠ مڠمبيل جوروسن سا؞ين س ڬونا؞ن (بيولوڬي) تن سي هوا دان تن سي جي (تيکنولوڬي ايندوستري-ماکنن) دان إيس. روشيني دان إيس. روهيني (ڤراکا؞ونن دان ڤڠوروسن).

سلا؞ين ايت ڤاسڠن اداله عيم. شارن رج دان عيم. شرۏين رج (سا؞ين س ڬونا؞ن-ماتماتيک) نورالهدى دان نورالعزه محمد قاميس (فرماسي دان سا؞ين س ماتماتيک) سرتا جي. کالايۏهني دان جي. کالايۏيهني (ڤراکا؞ونن).

دوا ڤاسڠن کمبر دري چينا اداله تيان يوجيا دان تيان يوزين (بهاس ايڠڬريس اونتوق ڤروفيسيونل) سرتا لي شي ييڠ دان لي شي يون (سا؞ين س کومڤوتر دان بهاس ايڠڬريس اونتوق ڤروفيسيونل).

ڤاسڠن اديق براديق يڠ توروت منجادي ڤلاجر بهارو USM اداله فايزاتول اکمل دان فريحه عبداﷲ يڠ مڠمبيل جوروسن سني هالوس (لاکونن دان ڤڠارهن).