منتري ڤنديديقن، داتوق سري مهذر خالد بركات، ڤيهقڽ سدڠ منليتي كسموا چادڠن ترسبوت دالم اوسها منجاڬ هوبوڠن انتارا ڤيهق ايبو باڤ دان ڤنتدبير سكوله ممبابيتكن اوروسن موريد.

ساي امت مپوكوڠ ڤنوه ترهادڤ اوسها يڠ دلاكوكن NUTP اين كران اي بوكن سهاج منجاڬ حق ڬورو سلاكو ورڬ ڤنديديق تتاڤي ايڠين مڠهرمونيكن هوبوڠن سسام مريک دڠن ايبو باڤ.

”دڤريڠكت كمنترين، كيت سدڠ مڠهالوسي ڤركارا اين دان اكن ممعتمدكنڽ دالم ماس تردكت،“ كاتاڽ دالم سيدڠ اخبار سلڤس مڠاداكن ڤرتموان برسام ڤميمڤين NUTP، دسيني سمالم.

ڤد ماس سام، ڤريسيدن NUTP، قمارالزمان عبدالزراق ممبريتاهو، ڤيهقڽ مڠهرڬا؞ي كوميتمن يڠ دتونجوقكن مهذر دان كمنترين ڤنديديقن اونتوق ممڤرهالوسي شور٢ يڠ دكموكاكن ڤيهقڽ.

كاتاڽ، چدڠن ايت ممبابيتكن 15 ڤركارا مستي دڤاتوهي سرتا لاڤن تيڠكه لاكو ڤرلو دهينداري ايبو باڤ كتيک براوروسن دسموا سكوله سرتا اينستيتوسي دڤنديديقن لا؞ين سڤرتي كوليج ۏوكاسيونل، متريكولاسي دان اينستيتوت ڤنديديقن ڬورو.