انوڬره ايت دسمڤايكن اوليه ڤريسيدن MMU، ڤروفيسور داتوق دوكتور احمد رافي محمد اسحاق سماس ڤروڬرم چرامه برتاجوق ’ From Cyberjaya To The Event Horizon Of A Black Hole‘ دسيني سمالم.

ڤد ماس سام، احمد رافي بركات، MMU امت بربڠڬ دڠن كجايا؞ن كيۏين كران بلياو تله منجادي سبهاڬين درڤد ڤاسوقن ددالم ڤنموان ڤنتيڠ سجاره استرونومي.

سلا؞ين ايت، احمد رافي مپيفتكن كيۏين سباڬاي ويرا MMU كران كجايا؞نڽ تله منچتوسكن اينسڤيراسي كڤد ورڬ اونيۏرسيتي خصوصڽ ددالم كالڠن ڤارا ڤلاجر.

مليسيا ممرلوكن لبيه باپق سا؞ينتيس دان جوروترا. كامي برهارڤ كيۏين داڤت ممبري اينسڤيراسي كڤد اورڠ لا؞ين منروسي سوبمڠن بلياو اين،“ كاتاڽ دالم ساتو كپاتا؞ن دسيني.

ڤد 10 اڤريل لالو، دنيا تله دڬمڤركن دڠن بريتا ايميج ڤرتام لوبڠ هيتم يڠ دراقم اوليه ما؞نسي.

ايميج اين اداله حاصيل كرجاسام لبيه 280 سا؞ينتيس دسلوروه دنيا ترماسوق كيۏين يڠ مڠڬوناكن لاڤن تيليسكوڤ راديو دأنم لوكاسي سلوروه نڬارا.

لوبڠ هيتم اتاو black hole يڠ ترلتق دأڠكاس لڤس مروڤاكن انتارا ڤنموان ميستري كران اي تيدق دڬمڤركن دالم مان٢ كاجين سا؞ينتيفيک.