انوڬره برڤريستيج ايت دسمڤايکن اوليه تيمبلن منتري ڤرداڬڠن انتارابڠسا دان ايندوستري، داتوق چوا تي يوڠ دان ڤسوروهجاي تيڠڬي کنادا کمليسيا، جوديت سيت جورج.

مجليس ڤڠانوڬرهن برکنا؞ن دسقسيکن اوليه ڤريسيدن ديوان ڤرنياڬا؞ن مليسيا کنادا (MCBC)، روجر إيف.ڤولين دان ڤڠروسي BEA، داتوق سري دوکتور ريچد ؞وڠ.

انوڬره ترهيبت برکنا؞ن دتريما اوليه ڤوتري سولوڠ راج مودا ڤرليس، شريفة خترينا نورعينه توانکو سيد فا؞يزالدين.  

توانکو سيد فا؞يزالدين مرڠکڤ يڠ دڤرتوا مجليس اڬام إسلام دان عادة استيعادة ملايو ڤرليس (MAIPs) سرتا ڤڠروسي يايسن توانکو سيد ڤوترا (YTSP) ڤرليس مروڤاکن توکوه يڠ امت دسڬني کران بڬيندا چوکوڤ ڤرودوکتيف دالم اکتيۏيتي کما؞نسيا؞ن سرتا کباجيقن.

بڬيندا اکتيف مپنتوني ڬولوڠن اسنف دڠن برباسيکل سمبيل مڠورنياکن سومبڠن کڤد ڬولوڠن يڠ ممرلوکن اين ملالو؞ي ڤروڬرم MAIPs ڤدولي-منججقي دان مپنتوني اسنف.

راج مودا ڤرليس جوڬ اداله توانکو چنسلور اونيۏرسيتي مليسيا ڤرليس (Unimap) دان کوليج اونيۏرسيتي إسلام ڤرليس (KUIPs) دان ڤد ماس يڠ سام منجادي کومندور ريجيمن 504 عسکر وطنيه.