مريک ترديري درڤد واكيل كمنترين ايت يا؞يت ڤروفيسور داتوق دوكتور محمد اسماعيل عبدالعزيز يڠ برخدمت سلاما تيمڤوه تيڬ تاهون برمولا 2 جانواري لالو هيڠڬ 1 جانواري 2021، دوكتور نورمس اوڠ دري كمنترين كواڠن ڤولا باڬي تيمڤوه سام برمولا 1 جانواري لالو هيڠڬ 31 ديسيمبر 2020.

ڤڠروسي لمباڬ ڤڠاره LPU UTeM، تن سري دوكتور احمد تاج الدين علي بركات، سچارا عمومڽ مشوارت ڤد كالي اين لبيه فوكوس كڤد ڤربينچڠن مڠنا؞ي ڤركمبڠن دان كماجوان UTeM سباڬاي اونيۏرسيتي عوام تيكنيكل كڤد اهلي لمباڬ ڤڠاره يڠ لاما دان بهارو.

”ڤربينچڠن دالم مشوارت ايت توروت مپنتوه مڠنا؞ي ڤرانچڠن برسڤادو دالم مماجوكن UTeM اونتوق لبيه ديناميک دان برڤريستيج تيڠڬي سلاري دڠن ريۏولوسي ايندوستري دڤريڠكت ناسيونل دان ڤرسادا ڬلوبل،“ كاتاڽ.

انتارا ڤڠيسين مشوارت ايت اياله لاوتن ككمڤوس تيكنولوڬي باڬي مليهت ڤركمبڠن سرتا ڤمباڠونن فاسيليتي ڤڠاجرن دان ڤمبلاجرن دكمڤوس ايت يڠ منمڤتكن لبيه درڤد 100 بواه معمل برتيكنولوڬي تيڠڬي.