كدوا-دوا انق مودا يڠ مروڤاكن ڤسرتا ڤروڬرم تحفيظ اينتيڬراسي النور 2.0 مبوقتيكن ڤركارا ايت اڤابيلا برجاي مڠيڠتي كسلوروهن ايات٢ سوچي دالم تيمڤوه سيڠكت.

ڤركارا ايت دأكو؞ي اوليه ساله سأورڠ ڤسرتا، محمد ايزاد عبدالمانن، 18،  اڤابيلا دي تله مڠحافل 25 موک سورت القرءان دالم سهاري دسمڤيڠ مڠيڠتي ستياڤ ترجمهن ايات يڠ دأيڠتيڽ سهيڠڬ كيني برڬلر حفاظ القرءان.

منوروت لڤسن سيجيل ڤلاجرن مليسيا (SPM) دري مكتب رنده سا؞ين س مارا (MRSM) تايڤيڠ ايت، ستياڤ ڤسرتا ڤروڬرم دبريكن تيمڤوه انتارا 10 هيڠڬ 13 جم ستياڤ هاري اونتوق مڠحافل القرءان.

بوكن ايت سهاج، كامي ڤرلو ممهمي ستياڤ ايات دباچ سرتا منچريتاكن منروسي قيصه٢ دالم كتاب سوچي اين،” كاتاڽ سلڤس دتمو؞ي سلڤس مجليس كونۏوكيشن ڤروڬرم تحفيظ اينتيڬراسي النور 2.0 دسيني بارو٢ اين.

سأورڠ لاڬي رماج وانيتا، نور ادني ادلينا محمد، 18، ڤولا ممبريتاهو دي مڠاكو تيدق ممڤوپا؞ي اساس٢ ڤڠتاهوان ممباچ القرءان كران بوكن درڤد ڤنديديقن اڬام سبلوم اين.

“ساي سبنرڽ برسكوله دبلاجر منڠه كبڠسا؞ن ڤڠكلن چڤا كلنتن، ماله كتيک SPM ساي امبيل اليرن ڤراكا؞ونن.

“سبلوم سرتا؞ي ڤروڬرم اين، ساي برمولا درڤد كوسوڠ، الحمدﷲ ساي اخيرڽ برجاي مڠحافل القرءان دالم تيمڤوه تيڬ بولن،” كاتاڽ.

ڤروڬرم تحفيظ اينتيڬراسي النور 2.0 يڠ دأنجوركن اوليه يايسن دانا كباجيقن مسلم مليسيا (YDKMM) برتوجوان ملاهيركن حفاظ القرءان دڠن مليبتكن ڤارا ڤلاجر دالم كالڠن SPM، سيجيل تيڠڬيل ڤرسكولهن مليسيا (STPM) دان سيجيل اڬام مليسيا (STAM) منروسي تيكنيک حافلن النور.

اينيسياتيف سأومڤام ايت اداله كالي ڤرتام دمليسيا اڤابيلا ستياڤ ڤسرتا ڤرلو مڠحافل القرءان دالم تيمڤوه تيڬ بولن دڠن ڤرڤندوكن يتڬ قاعده دتتڤكن ڤيهقڽ.

ڤرتام، مريک كنا فوكوس ترماسوق تيدق دبنركن مپيمڤن تيليفون سڤنجڠ ڤروڬرم. كدواڽ، مريک هندقله ممهمي معنا ستياڤ ايات دباچ دان كتيڬ، تدبر اتاو مڠتاهو؞ي كاندوڠن سرتا ڤنچريتا؞ن ايات٢ سوچي.