ڤڠاره ڤروڬرم، سيتي عايشه درماونشه برکات،  برتيماکن Recalling Memories، ايکسڤوکونۏو کالي اين مپاجيکن ڤلباڬاي اکتيۏيتي مناريق دسمڤيڠ مڠاجق الومني کمبالي ککامڤوس اونتوق برسام-سام ممرياهکن ڤيستا ايت.

”ڤڠنجورن کالي اين توروت مليبتکن اکتيۏيتي باڬي کانق٢ سڤرتي کيد زون، ڤرتنديڠن هياسن کيک، جوم ماکن بواه، UMP Got Talent سرتا ڤرتنديڠن ماسقن يڠ مان ساسرن اوتام درڤد مشارکت ستمڤت.

”ملالو؞ي ايکسڤوکونۏو، اورڠ راماي داڤت مڠنلي UMP دڠن لبيه دکت دان مراسا؞ي ڤڠالمن کمڤوس. اي جوڬ مروڤاکن ساتو ميديوم ڤروموسي يڠ برکسن دالم ممشارکتکن اونيۏرسيتي دڠن کومونيتي سکيتر،“ کاتاڽ دسيني سمالم.

منوروت سيتي عايشه، باڬي مناريق مينت ڤلاجر اونتوق توروت سرتا دسمڤيڠ ممڤرکاساکن اينيسياتيف شا؞ين س، تيکنولوڬي کجوروترا؞ن دان ماتماتيک (STEM)، ڤرتونجوقن باڬي ڤمنڠ ڤهڠ Hackacton 2018 دسدياکن اونتوق تونتونن عوام.