سلا؞ين ايڠين ممڤوڤولركن ڤرودوک كلوارن شريكتڽ، ۏيدا مڠاكو؞ي سڠڬوڤ مڠلواركن بلنجا همڤير RM1 جوتا مرڠكومي كوس اكسيسوري يڠ دتمڤه خاص سڤرتي چينچين بربنتوق راما٢ سرتا ڤاكاين باڬي مناريق ڤرهاتين ڤنونتون دري ڤلباڬاي نڬارا سبلوم منجوال سمولا بارڠن ترسبوت.

سبلوم اين، كليڤ ۏيديو اصل لاڬو I Am Me تله برجاي مناريق ڤرهاتين ناتيزن دري دالم دان لوار نڬارا دان ڤنونتون ترسبوت منچچه سمبيلن جوتا اورڠ هاڽ دالم تيمڤوه دوا بولن دمو؞ت نا؞يق.

ساي منساسركن اونتوق كليڤ ۏيديو تربهارو اين اكن ممڤراوليه تونتونن منچچه 50 جوتا اورڠ دالم تيمڤوه تيڬ بولن.

ساي اد ڤمينت دري ڤلباڬاي نڬارا، ترماسوق سيڠاڤورا، مصر، ايندونيسيا، كوريا سلاتن، تايون دان بروناي دان ساي يقين داڤت ممڤروموسيكن كليڤ ۏيديو ارهن محمد غزالي ابو بكر اتاو غز ابو بكر اين كران ممڤوپا؞ي ڤاسوقن يڠ اكن مماسركن سچارا اتس تالين.

ساتو سيدڠ اخبار خاص اكن دبوات تيدق لاما لاڬي بركنا؞ن بارڠن يڠ اكن ساي ليلوڠ ننتي.

باڬي ساي اين بوكن بارڠن ڤريلوۏد، ولاوڤون ده ڬونا دالم كليڤ ۏيديو اين ساي اكن جوال دڠن هرڬ يڠ لبيه ماهل بربنديڠ هرڬ اصل.

اين توجوان ساي ممبوات كليڤ ۏيديو اين، سلا؞ين ممڤروموسيكن، اورڠ راماي اكن داڤت ليهت بارڠن ترسبوت دان اڤابيلا سوده منجادي تولر دان اد يڠ بركنن ساي اكن جوال سمولا موڠكين دڤاسرن انتارابڠسا دان اين اداله ڤلابورن ساي.