تونتوتن سباڬاي ايستري دان ايبو کڤد دوا چهاي مات ڤرمڤوان ممبواتکن شيريل ڤرلاهن-لاهن مڠهيلڠکن ديري دري رادر سني دمي ممستيکن کلوارڬاڽ منداڤت سڤنوه تومڤوان.

اڠڬن لاڬي برلاما-لاما مڠوسوڠ ريندو ترسبوت، وانيتا براوسيا 38 تاهون ايت کيني کمبالي براکسي دالم سبواه دراما برسيري The Bridge يڠ هاڽ ممرلوکن کوميتمن سلاما توجوه هاري باڬي منجاياکن ڤڠڬامبرن.

“ساي ڤرچاي 2018 اداله اڠک يڠ سسواي اونتوق ساي ممچهکن تيمبوق کريندوان يڠ سوده لاما تربوکو اين. انق٢ ڤون سماکين بسر جادي ساي راس لڬا اونتوق تيڠڬلکن مريک.

“ساي منداڤت تاورن اين درڤد ڤنربيت منروسي کيريمن WhatsApp ببراڤ بولن لالو لنتس برتاپاکن کڤد سوامي. شکور سوامي تنڤا باپق سو؞الن ممبريکن ‘لمڤو هيجاو’.

 “کبتولن ساي ڤرنه منونتون دراما برسيري اين دالم ۏرسي اميريکا شريکت دان ڤلوت ڤنچريتا؞نڽ جوڬ ساڠت مناريق هيڠڬ ممبواتکن ساي اکن راس رالت جک منولق.

“دراما اين ممڤوپا؞ي 10 ايڤيسود دان تيمڤوه ڤڠڬامبرن اونتوق ساي هاڽ توجوه هاري جوڬ منجادي سبب ساي تريما لاکونن اين. ساي تق ڤرلو تيڠڬلکن انق٢ دالم وقتو يڠ لاما،” اوجرڽ يڠ کالي تراخير ماسوق کسيت ڤڠڬامبرن ڤد 2008 باڬي منجاياکن دراما برسيري Ghost.

 تمبه شيريل دي جوڬ تروجا اڤابيلا برڤلواڠ منيمبا علمو لاکونن حاصيل کرجاسام دڠن ڤرودوکسي The Bridge يڠ دأرهکن اوليه ڤڠاره لي تيان-جين.