لاڬو يڠ دديندڠكن ڤپاپي ڤوڤولر حافيظ سو؞يڤ ايت منيواسكن تيڬ ڤنچابر لا؞ين دالم ڤرتنديڠن يڠ برلڠسوڠ دستاديوم ترتوتوڤ مجليس ڤرباندرن ڤاسير ڬودڠ (MPPG)، دكت سيني مالم تادي.

نا؞يب جوهن درا؞يه زينل هشام سعاري منروسي لاڬو جوهر دارالتعظيم ترچينتا يڠ دسمڤايكن ڤپاپي، اينده روحايلا دڠن ممباوا ڤولڠ واڠ توناي RM15,000.

تمڤت كتيڬ دان كأمڤت، ماسيڠ٢ دمنڠي محمد شهرول محمد منروسي لاڬو لا؞وڠن انق بڠسا ديندڠن ايرني زكري دان اسماعيل احمد دڠن لاڬو بركيبر بنديرا جوهر پاپين هزام.

ماسيڠ٢ ممباوا ڤولڠ هديه واڠ توناي برجومله RM10,000 دان RM3,000 سرتا تروفي.

هديه كڤد ڤارا ڤمنڠ دسمڤايكن اوليه منتري بسر، داتوق سري محمد خالد نوردين. يڠ توروت حاضير ستيا؞وسها كراجا؞ن نڬري، داتوق اسماعيل كاريم سڤيكر ديوان اوندڠن نڬري (DUN)، تن سري محمد عزيز دان ڤڠروسي جاوتنكواس بليا، سوكن، كبودايا؞ن دان واريثن نڬري، داتوق ذوالقورنين كاميسن.

انوڬره لاڬو جوهر مروڤاكن اينيسياتيف كراجا؞ن نڬري باڬي مموڤوق سماڠت ڤاتريوتيک دالم كالڠن مشاركت، خصوصڽ ڬينراسي مودا.

سمنتارا ايت، كاتڬوري كومڤولن موزيک تراديسيونل كرياتيف ڤولا دأوڠڬولي كومڤولن كرونچوڠ MPPG دڠن ممباوا ڤولڠ واڠ توناي RM7,000، ماناكالا تمڤت كدوا دان كتيڬ دمنڠي كومڤولن اوركيس سوكما سكوله سني جوهر (RM5,000) دان كومڤولن موزيک Nature’s Art (RM3,000).

باڬي كاتڬوري كومڤولن ڤوڤ لاڬو جوهر ڤولا، كومڤولن Tuxedo يڠ مپاپيكن لاڬو جوهركو مونچول جوارا دڠن ممباوا ڤولڠ واڠ توناي RM7,000.

ڤرتنديڠن يڠ دسياركن سچارا لڠسوڠ منروسي سالورن استرو ريا ايت دأچاراكن اوليه داتوق AC ميزل، ماناكالا باريسن جوري ترديري درڤد داتوق رملي MS، ڤق ڠه، هيلن ياڤ، فوزي مزرقي، اندي فلوڤ ڤوڤي، عزنان الياس دان صفيان سحيمي.