پاپينڽ، ستله اكو كاو ميليقي چيڤتا؞ن كومڤوسر ترسوهور، سعاري امري ڤولا ڤرنه ممنڠي نصيب جوارا دالم انوڬره جوارا لاڬو (AJL) كأنم ڤد 1991.

نامون، سياڤ سڠک ستله لاما مپڤيكن ديري درڤد پاپين، ڤمينت ستيا ڤپاپي اين دخبركن بريتا دوک تنتڠ نصيب يڠ منيمڤاڽ.

شيما بوكن سهاج سڤي درڤد تاورن پاپين، جوڬ دلاڤوركن مڠيدڤ ساكيت سارف دان تولڠ بلاكڠ سجق مچ تاهون لالو دان تيدق ممڤو ملاكوكن كرجا برت.

باڬايماناڤون، كڤريهاتينن ڤلباڬاي ڤيهق ممبوليهكن نصيبڽ تربيلا دان لبيه مڠڬمبيراكن، بارو٢ اين دي توروت منريما سبواه رومه دباوه ڤروڬرم ڤرومه رعيت (PPR).

الحمدﷲ، اﷲ مندڠر دعاء ساي، ميمڠ ساي ساكيت، لمه ادن دريتا كران ڤپاكيت ميستري. انم ايكور كوچيڠ ساي جوڬ ماتي سچارا تيبا٢ كران دڤرچايا؞ي تركنا تمڤياس علمو هيتم يڠ دهانتر اوليه ڤيهق ترتنتو كڤد ساي.

“دريتا ساي هاڽ اﷲ يڠ ماهو دان كيني ساي ماسيه دالم ڤروسيس براوبت. ساي جوڬ تيدق ممڤو برنياڬ كران ساكيت يڠ ساي علمي، تتاڤي كالاو اد ڤيهق يڠ سودي ممبري تاورن ساي مپاپي، ساي ماسيه بوليه جاياكن كران تيدق ڤرلو بكرجا برت،” كاتاڽ.

شيما كيني تيڠڬل برسام سواميڽ، عبداﷲ روسلي، 42، يڠ جوڬ مڠالمي مسئله ڬلينچير چكرا تولڠ بلاكڠ سجق 2013.

سبلوم اين مريک مپيوا دسبواه ڤڠساڤوري ددامنسارا داماي دڠن قدر سيوا؞ن RM600 سبولن.

برچريتا لنجوت تنتڠ رومه PPR يڠ دتريماڽ، كات شيما، دي امت برتواه كران اد ڤيهق يڠ سودي ممبنتوڽ اونتوق مميليقي رومه.