بوقتيڽ ساي تيدق كچيوا اڤابيلا ساي تروس براوسها مڠحاصيلكن البوم دان سهيڠڬ كيني ماسيه برڬلر ڤپاپي والاوڤون مميليه فيليڤينا سباڬاي ديستيناسي اونتوق مڠمبڠكن كاريئر ساي.

ساي جوڬ تيدق ڤرنه ترفيكير اونتوق ڤوتوس اسا دري برڬلر سأورڠ ڤپاپي. سببڽ ساي تاهو اين اداله كقواتن يڠ ڤرلو اد اونتوق سأورڠ انق سني سڤرتي ساي.

كالاو ڤوتوس اسا ساي سوده لاكوكنڽ سجق دهولو دان تنتوڽ كيني ساي سوده منجادي سوري رومه سڤنوه ماس سهاج. بوكن اڤ دالم حال اين سوامي اداله ڤندوروڠ اوتام ساي. جک دي سنديري تيدق برسام-سام ساي هاروس دأكوي موڠكين مين يسمين بوكن لاڬي سأورڠ ڤپاپي سكارڠ.

نامون مڠنلي سياڤا مين يسمين ساي اداله سأورڠ يڠ سوک منچابر ديري سبب ايت ساي تلن دان هاروڠي سڬالا چابرن منداتڠ.

تاجوق البوم تربهارو ساي مين يسمين – ڤڠارڤ. هارڤڽ دڠن البوم اين ممبوقتيكن ساي اداله سأورڠ يڠ قوات دان تيدق اكن سسكالي توندوق دڠن چابرن.

برچاكڤ مڠناي البوم كدوا اين اي ممواتكن 14 بواه لاڬو دان منداڤت سنتوهن كومڤوسر دان جوڬ سوامي ساي جولفيكر برسرتا تيڬ اورڠ كومڤوسر فيليڤينا يايت رز تواسيل ايتوم نيلسون دينو دان اندي باسيون.

سبنرڽ بوكن موده اونتوق مپياڤكن البوم اين ممندڠكن اي مڠاندوڠ ليم بهاس بربيذا.

تتاڤي بيلا ساي برجاي سياڤكن البوم اين مپببكن ساي چوكوڤ بڠڬ دڠن حاصيلڽ. والاوڤون تيدق بڬيتو ممهمي بهاس فيليڤينا تتاڤي اڤ يڠ ڤنتيڠ ساي ممڤو مڠحياتي ستياڤ بايت ليريک يڠ دسمڤايكن.