اڤاته لاڬي نونا تله دتربيتكن سكيان لاما دان مميليقي ڤنونتونڽ يڠ ترسنديري ماله مروڤاكن سبواه رانچڠن يڠ مڠوڤس ايسو كوانيتان ڤاليڠ تيڠڬي تونتوننڽ دنڬارا اين.

جوسترو ساي مموهون اڬر ڤارا ڤمينت داڤت مپوكوڠ كاريئر بهارو ساي اين دڠن ممبريكن كريتيکن ممبينا بوكن سقدر كوتوقن كوسوڠ يڠ تيدق منداتڠكن اڤ٢ كبايقن.

بارو ببراڤ تاهون منچبوري بيدڠ سني ڤڠالمن ساي تيدق سبراڤ دان دسببكن ايت ساي مڠهارڤكن سوكوڠن ڤلباڬاي ڤيهق اتس كچرچايان يڠ تله دبريكن اوليه TV3.

ساي اكوي تيدق بڬيتو برباكت دالم بيدڠ ڤڠاچاران نامون ساي سديا برتاتيه دان بلاجر دري باوه سكالي ڬوس ممڤربايقي كماهيرن يڠ دميليقي.

سموا اورڠ اد ڤڠالمن منمڤوهي دتيق ڤرتام كالي ڤستيڽ ڤراسان ڬوڬوڤ ممبلڠڬو ديري، دان ستياڤ ڤڠالمن يڠ دلالوي ايت اداله ڤروسيس ڤمبلاجرن يڠ تيدق بوليه دڤراوليه دمان-مان.

جادي بريله ساي رواڠ اونتوق منجادي سأورڠ انسان يڠ لبيه بايق دري سماس كسماس.