تتاڤي اداكالاڽ ساي منريما كاريا ايت كران سوده سليسيا بكرجا دڠن ڤرودوكسي ترسبوت. ممبري برمعنا كيت سماكين ماتڠ دالم مليهت كماناكه ڤرڬيڽ ڤرجالنن كاريئر ايت ننتي. ڤركارا ايتوله سهيڠڬ كدتيق اين ماسيه لاڬي منجادي ڤڬڠن ساي سبنرڽ.

اڬق لاما سبنرڽ ساي تق برلاكون دالم سيري اتاو دراما. تتاڤي كالي اين ساي يقين اونتوق ترليبت دالم دراما برسيري جبرائيل. سوقتو منريما تاورن اين اد سسواتو يڠ ممبواتكن ساي تيدق بوليه منولق اونتوق منجادي سبهاڬين دالم تناڬ ڤرودوكسي اين.

ڤلوت چريتا يڠ دڬارڤ كموس دان باپق مماڤركن قيصه دنيا جنايه سرتا ڤپياستن برجاي مناريق ڤرهاتين اونتوق سيريوس كمبالي برلاكون.

جوجورڽ ساي ڤرنه فيكير اڤاكه ساي ممڤو بري كوميتمن سڤنوهڽ دسيت ڤڠڬامبرن دڠن ستاتوس ساي سباڬاي ايبو كڤد انق يڠ ماسيه ڤرلوكن ڤرهاتين.

نامون سموا ايت لپڤ دڠى سنديريڽ اڤابيلا ساي تيدق مڠالمي سبارڠ مسئله دڠن ڤرودوكسي اين دان سموا جدوال تله دسوسون راڤي ترپات واتق مونا يڠ ساي باوا دالم دراما اين منڤتي كهندق.

ساي جوڬ توروت دلانتيق سباڬاي دوتا تابوڠ كانق٢ ڤرتوبوهن بڠسا٢ ڤرساتو (UNICEF) مليسيا سكوڤ توڬس ساي يايت ممبنتو ايبو باڤ فهم تنتڠ كونتيک س ايسو سايبر دان ڤڠڬونان ڬاجيت يڠ برلبيهن كڤد انق كچيل. دالم ڤد ايت ساي جوڬ توروت مميليقي Certified Information Security Awareness Manager (CISAM).

دڠن سيجيل اين ساي دأعتراف اونتوق ممبريكن لاتيهن سرتا بيڠكيل كڤد ڬولوڠن ايبو باڤ يڠ ايڠين دبنتو مناڠني ڤرمسئلهن اين. ساي ملتقكن ديري سباڬاي ايبو باڤ مودن دڠن كوجودن ڬاجيت تيليفون ڤينتر دان ميديا سوسيال.