ڤپاپي لاڬو ڬليسه ميمڤي ايت بركات، باييڽ يڠ دلاهيركن 26 جانواري لڤس سبرت 2.8 كيلوڬرم كيني تله براوسيا همڤير امڤت بولن دان دبري نام محمد الفاتح.

شكور تيمڤوه برڤانتڠ تله ڤون سلساي، جادي ساي فيكير ده تيبا ماس اوتنوق كمبالي اكتيف دالم بيدڠ سني سوارا،” كاتاڽ.

اسيتري كڤد ڤپاپي بكس اهلي كومڤولن اينديڬو، محمد شهرين سوس الدين ايت بركات، دي تله منريما تاورن ڤرسمبهن سجق هوجوڠ اڤريل لالو.

سبا؞يق هابيس برڤانتڠ ساي منريما تاورن پاپين سجق اخير اڤريل لالو دان راساڽ اينيله تيمڤوه يڠ سسواي اونتوق ساي كمبالي اكتيف،” كاتاڽ.

برتاڽ تنتڠ اكتيۏيتي رمضان، كات ڤلاكون تياتر ڤي. رملي The Musical ايت، دي تيدق سمڤت ممبوات سبارڠ ڤرسياڤن ترماسوق مڠحاصيلكن سيڠڬل تربهارو كران فوكوس كڤد كلوارڬ.

“ميمڠ ساي تق سمڤت نق بوات اڤ٢ سيڠڬل سبب بارو لڤس ڤانتڠ. باڬايماناڤون رواڠ يڠ اد اين ساي ڬوناكن اونتوق ملاتيه سمولا ۏوكل، ده ريحت لاما سبب برسالين ميمڠ ڤرلوكن لاتيهن اونتوق اسه كمبالي ۏوكل ساي.

“لاتيهن اين ساي كيرا سباڬاي ڤرسياڤن اونتوق ساي بتول٢ اكتيف كمبالي سلڤس هاري راي ننتي. رمضان ساي اڬق سيبوق كران ترليبت دڠن ڤلباڬاي ڤرسمبهن دببراڤ تمڤت، اين كباپقنڽ اونتوق مجليس بربوک ڤواسا، ترماسوقله ڤرسمبهن دڤوتري ڤاسيفيک، جوهر بهارو. ڤرسمبهن ايت اڬق ايستيميوا دمان ساي اكن ممڤرسمبهكن سباپق لاڤن لاڬو،” كاتاڽ.