دهنتم دان دتودوه ڤرمڤس سوامي اورڠ اداله ايڤيسود هيتم يڠ تيدق موڠكين دلوڤاكن.

بيارڤون ماسيه ترڤاهت ڤد كوتق فيكيرن نامون دي اكو؞ي كيني بهاڬيا دڠن كهيدوڤنڽ بيارڤون منومڤڠ كاسيه برڬلر ايستري كدوا كڤد داتوق ريد سجق تيڬ تاهون لالو.

بوكن تيدق چوبا اونتوق ملوڤاكن كونتروۏرسي ترسبوت تتاڤي اڤ سهاج يڠ دلاكوكن ڤستي اكن منجادي باهن كوتوكن نيتيزن يڠ كورڠ سنڠ دڠن چاراڽ.

تيدق هاڽ ترهنتي دسيتو، ميسي اونتوق ‘برسيه’ درڤد ڬوسيڤ هاڠت ڤد تاهون اين باڬايكن تيدق برحاصيل اڤابيلا نام بكس بينتڠ اكادمي فنتاسيا موسيم كلاڤن ايت. اي كمبالي ڤانس سلڤس منجادي ڤڠهياس موک هادڤن مجله URTV (تربيتن كومڤولن اوتوسن) دڠن ڤلاكون سينساسي ايزرين ازميندا باڬي كلوارن فيبرواري.

سمواڽ ڬارا٢ ستاتوس مريک يڠ برڬلر ايستري كدوا سهيڠڬ منچتوس ڤربالهن انتارا نتيزن دعالم ماي.

مموجي ڤرينسيڤ تڬوه اديرا يڠ لبيه سليسا اونتوق برديام ديري دان تيدق ماهو منچوره ميپق كدالم اڤي، ڤپاپي اين لبيه سنڠ ملاكوكن حالڽ سنديري.

”ساي سوده لالي دڠن كچمن دان كونتروۏرسي ماله تيدق سوک ملاين كومين٢ نيڬاتيف سڤرتي ايت.

”ساي لبيه سنڠ امبيل لڠكه منديامنكن ديري ساج. كالاو سماكين دلاين، كيت ڤولا يڠ سماكين ساكيت هاتي.

”جادي اداله لبيه با؞يق سوڤايا تق دلاين ڤركارا٢ سڤرتي ايت. لاما-كلاما؞ن مريک اكن ديام سنديري.

”سبب ساي سدر اورڠ كيت ساڠت سينسيتيف تنتڠ ايسو٢ بركا؞يتن ڤوليڬامي،“ ترڠڽ.