بوكن هاڽ بركوڠسي ڬامبر، كمبارا فيزل كبومي سوماليلند يڠ امت اسيڠ باڬيڽ توروت دراقمكن دالم بنتوق ۏيديو بوات تتاڤن ڤپوكوڠ ستياڽ.

توجوانڽ هاڽ ساتو، بركوڠسي كڤاهيتن هيدوڤ مشاركت دسان، باڬايمان مريک برسام منمڤوهي رمضان دالم كأدا؞ن سربا ككورڠن، تيڠڬل دكاوسن يڠ تريق سرتا تيمڤوه ماس برڤواسا يڠ لبيه ڤنجڠ بربنديڠ دمليسيا.

برسام امڤت لاڬي سوكاريلاون MyCare، كات ڤميليق نام سبنر احمد فيزل محمد طاهير، 40، مڠيكوتي ميسي كما؞نسيا؞ن اداله ڤلواڠ يڠ دتوڠڬو-توڠڬو سجق سكيان لاما سمنتله كالي تراخير دي كميسي كما؞نسيا؞ن اداله كروهيڠيا، بڠلاديش تاهون لالو.

“ڤد اولڽ ميسي اين دچادڠكن كيمن، نامون اتس سبب كسلامتن اي دتوكر سوماليلند، ڤد ساي تق اد سمئله كمان ڤون. اڤ يڠ ڤنتيڠ نية دان اڤ يڠ ايڠين كيت سمڤايكن كڤد ڤندودوق دسان.

“ساي بوكن دوتا، ساي لبيه سنڠ اورڠ اڠڬڤ سباڬاي سيليبريتي يڠ مپوكوڠ اكتيۏيتي سبڬيني. ساي هارڤ ڤڠليبتن ساي اين اكن داڤت ممبوک مات باپق ڤيهق اونتوق امبيل برت ايسو سبڬيني بربنديڠ ڤركارا ريميه.

“ميسي كما؞نسيا؞ن بياساڽ اورڠ اكن ليهت مپمڤايكن بنتوان، ماكنن دان سباڬايڽ تتاڤي باڬي ساي كداتڠن ساي كسان لبيه درڤد ايت، موڠكين دري سڬي موتيۏاسي يڠ بوليه منجادي سومبر كقواتن ڤندودق دسان.

“ڤڠالمن دان علمو يڠ ساي داڤت دسان ساي باوا ڤولڠ دان بركوڠسي ڤولا دڠن رعيت مليسيا دالم اوسها ممبري كسدرن تنتڠ ڤنتيڠڬڽ نيلاي كما؞نسيا؞ن،” كاتاڽ.