باڬي ڤلاكون دان ڤڠاچارا، فهرين احمد، انداي ڤلواڠ سبڬيتو تربوک كڤداڽ، دي سام سكالي تيدق اكن منولق.

مليهت راكنڽ، نبيل احمد، برڤلواڠ برتوڬس دأچارا كرڤيت ميره سمڤنا انوڬره اكاديمي ک-89 دهوليوود، لوس اينجلس، بارو٢ اين، فهرين بركوڠسي راس تراوجا دان مپيمڤن حسرت اونتوق ملالو؞ي ڤڠالمن يڠ سام.

”باڬي ساي، ڤلواڠ يڠ نبيل داڤت ايت ممبواتكن ساي راس كاڬوم. ساي ڬمبيرا كران دي تله ملاكوكن توڬس ترسبوت دڠن چوكوڤ با؞يق.

”سباڬاي راكن، ڤنونتون دان اورڠ مليسيا يڠ مڠنلي دي، ساي ڬمبيرا مليهت دي براد دسان دان داڤت برتمو دڠن بينتڠ٢ انتارابڠسا يڠ تركنل.

”سباڬاي ڤڠاچارا ڤولا، اي اكن منجادي ساتو كنڠن دان ڤروفيل يڠ تيدق اكن دلوڤاكن سمڤاي بيلا٢ كران اي مروڤاكن ڤلواڠ يڠ اورڠ لا؞ين تيدق اكن داڤت. ساي نمڤق دي تله مڠڬوناكن ڤلواڠ ترسبوت سبا؞يق-با؞يقڽ.

”كالاو ساي داڤت ڤلواڠ ايت ايت، ڤستيڽ ساي اكن ڤرڬي. ساي ڤستي تيدق اكن ملڤسكنڽ. تمبهن ڤولا، ڤڠالمن تردهولو ساي سباڬاي ڤڠاچارا مليڤوتي ڤلباڬاي ڬينري.

”جادي، جک دبري ڤلواڠ مڠاچارا ڤروڬرم بربنتوق هيبورن، اي تيدق منجادي مسئله كڤد ساي. ڤرانن دان سكوڤ كرجا ڤڠاچارا تتڤ سام چوما ڬينريڽ سهاج يڠ بربيذا.

”اڤ يڠ ڤنتيڠ، اڤابيلا كسان، ساي تتڤكن دالم فيكيرن، اي بوكن توڬس سباڬاي ڤڠاچارا سهاج تتاڤي توروت ممباوا نام مليسيا كسان. ايت اداله امانه دان تڠڬوڠجواب سبنر سأورڠ ڤڠاچارا،“ جلسڽ.

برچريتا تنتڠ انوڬره، فهرين يڠ ڤرنه دچالونكن اونتوق انوڬره سكرين دان انوڬره بينتڠ ڤوڤولر، مپيفتكن حسرتڽ برڬلر انق سني بوكن اونتوق مرا؞يه انوڬره سمات-مات.

”اڤابيلا برچاكڤ تنتڠ انوڬره، ڤنيلاين اينديۏيدو ايت ساڠت سوبجيكتيف. سباڬاي ڤنونتون، كيت مليهت لاكونن ڤلاكون ايت ساڠت هيبت. تتاڤي ڤد ڤندڠن مريک يڠ ڤروفيسيونل، لاكونن ڤلاكون ترسبوت بياسا٢ سهاج.

”سبب ايتوله باڬي ساي، سباڬاي ڤلاكون، تڠڬوڠجواب ساي اونتوق ملقساناكن واتق يڠ دبريكن دڠن با؞يق. بوكن سو؞ال انوڬره يڠ منجادي كأوتاما؞ن.

”امانه دالم منجالنكن توڬس ڤرلو دجاديكن ڤركارا اوتام. اڤابيلا كيت اخلاص دالم بكرجا، كيت ايكوت اڤ يڠ تله دتتڤكن، سو؞ال انوڬره دان سباڬايڽ ايت اكن داتڠ كمودين. كالاو حاصيل كرجا كيت دهرڬا؞ي دان لايق دبري انوڬره، اي اداله ساتو بونوس.

سلاڬي ساي اد دالم ايندوستري تيدق كيرا سباڬاي ڤلاكون اتاو ڤڠاچارا، ساي اكن بوات يڠ تربا؞يق دالم ستياڤ توڬسن يڠ دأمانهكن كڤد ساي، اوجرڽ