اڤابيلا بربيچارا تنتڠ ڤميليق نام نيک زاريس عكاشة نيک سين اين، اد سهاج كونتروۏرسي يڠ دكا؞يتكن دڠنڽ برمولا دڠن ايسو ممبوک تودوڠ تيدق لاما دهولو.

بيارڤون هيبت دكچم ڤمينت تراوتام دالم كالڠن ناتيزن دلامن سوسيال، كاكق كڤد ڤلاقون چنتيق، نيليديا سينروس ايت سبنرڽ بيمبڠ جک كونتروۏرسي برتروس دڤاليتكن كڤداڽ.

ترلالو باپق كونتروۏرسي يڠ برلاكو، برمولا دڠن كيس ممبوک تودوڠ، ساي براس بيمبڠ اورڠ اكن منجاتوهكن حكومن كڤد ساي.

نامون، ساي يقين والاوڤون دڤاليت كونتروۏرسي، ساي ماهو اورڠ لبيه مڠنلي ساي كران باكت لاكونن بوكنڽ كونتروۏرسي اتاو ڬوسيڤ سمات-مات.

ميمڠ سكارڠ اورڠ باپق مموجي لاكونن ساي دالم سيري هيرو سينديريلا والاوڤون واتق ترسبوت بڬيتو برتنتڠن دڠن كاركتر سبنر ساي، نامون ساي چوبا منجاياكن واتق ترسبوت سبا؞يقڽ.

والاوڤون چوبا لاري درڤد ڤلباڬاي كونتروۏرسي، ڤلاكون يڠ براصل درڤد كوتا بهارو، كلنتن اين سميمڠڽ تيدق داڤت لاري درڤد ڬوسيڤ يڠ ملندا.

سڤرتي ڤلاكون اوتام سيري هيرو سأورڠ سينديريلا يا؞يت فتاح امين دان فازورا، دي جوڬ توروت تركنا تمڤياس اڤابيلا دكا؞يتكن دڠن ڤاسڠن لاكوننڽ، فيكري ابراهيم.

ساي دڠن فكري هاپاله كاون بياسا، والاوڤون كامي ميمڠ نمڤق مسرا دان سراسي دالم لاكونن، هوبوڠن كامي هاپاله سقدر كاون.

بكس ڤراموڬاري إيراسيا ايت كمودينڽ مولا تركنل منروسي فيلم سولوڠ يڠ منمڤيلكنڽ سباڬاي واتق اوتام يا؞يت ملاتي دالم ڤاكو ڤونتيانق.