ڤلواڠ  مليهت دڠن مات سنديري ڤرڬولقن يڠ برلاكو دسان اداله عبارة كأمسن تيدق بوليه دعالمي سموا اورڠ.

سبب ايت اڤابيلا كيت ليهت سيتواسي مريک دسان، كيت مولا سدر، سچارا تيدق لڠسوڠ، ديري كيت اكن براوبه اونتوق لبيه برشكور.

باڬي ساي، راس شكور ڤرلو اد دالم ستياڤ انسان تيدق كيرا سام اد كيت براد دالم سواسان راي اتاو تيدق.

جاڠن ڤولا هاڽ دسببكن رمضان، بارو كيت مولا برسيكڤ رنده هاتي دان ممبري سومبڠن سدڠكن ڤركارا ايت سڤاتوتڽ دلاكوكن ستياڤ هاري تنڤا مڠيرا بولن.

دسان مريک تيدق اد اڤ٢. مريک تيدق اد كرجا اتاو سومبر يڠ بوليه ممبنتو كهيدوڤن سهارين. موجور سومبڠن درڤد ڤيهق لوار سنتياس داتڠ. هاڽ دڠن چارا ايت مريک ممڤو منروسكن دان ممبينا كهيدوڤن بارو.

سبب ايت اڤابيلا ساي باليق كمليسيا، ڤراسا؞ن اونتوق ممبري لبيه باپق كڤد يڠ ممرلوكن تيمبول.

سكورڠ-كورڠڽ يڠ كيت بريكن والاوڤون سديكيت داڤت مڠڬمبيراكن سمبوتن شوال مريک، جلسڽ