ڤڠوربانن يڠ دلاكوكن ڤلاكون يڠ مسرا ممبهاساكن ديري سباڬاي سم منروسي فيلم تربهاروڽ ڤينجمكن هاتيكو يڠ براد دڤاواڬم ڤد 30 نوۏيمبر لالو.

“ساي ممڬڠ واتق ججاک كامڤوڠ برنام نوفل. واتق ترسبوت ممرلوكن ساي منورونكن برت بادن دان مڠچيلكن بنتوق بادن كران مڠهيدڤ ڤپاكيت كنسر ڤارو٢ يڠ كرونيک.

“ساي دبري ماس دوا بولن اونتوق منداڤتكن سوسوق توبوه يڠ منمڤقكن كساكيتن يڠ دعالمي نوفل. دالم تيمڤوه ترسبوت ساي ڤرلو ‘ڤانتڠ’ ماكن دمان ساي هاڽ ماكن سكالي سهاري يايت هيدڠن تنڤا ڬولا كربوهيدرات دمان دي سقدر مڠالس ڤروت دڠن مماكن سايور-سايورن دان بواه-بواهن سهاج.

“كڤريتن يڠ ساي لالوي سڤنجڠ ڤروسيس مناهن ماكن دو مڠچيلكن بادن ممبواتكن راس سنتياس ريندوكن چريتا اين. ڤون بڬيتو سجوجورڽ ساي لبيه ڤواس هاتي سكيراڽ دبري لبيه ماس اونتوق منداڤتكن بنتوق بادن يڠ رياليستيک اونتوق واتق ڤساكيت كنسر.

“نامون دالم ماس يڠ سام ساي توروت برشكور كران جک ترلالو لاما ساي مڠعملكن ڤماكنن سڤرتي ايت ساي تيدق تاهو اڤ يڠ اكن ترجادي دڠن بادن ساي ممندڠكن ساي تيدق منداڤتكن روجوعن دان نصيحة ڤاكر ڤماكنن اتاو دوكتور.

“والاوڤون تيدق بڬيتو ڤواس هاتي دڠن بنتوق بادن ترسبوت تتاڤي ساي تاهو ساي برجاي ملاكوكنڽ كران كتيک ايت راماي يڠ برتاڽ اداكه ساي ساكيت. ايت برمعنا ساي تله ممنوهي كريتيريا يڠ دڤرلوكن اونتوق واتق.

“سلڤس اين كالاو اد رزقي ساي اونتوق ممباواكن واتق للاكي ڬموق ساي ڤستي تيدق اكن منولق دان سڠڬوڤ مڠڬموقكن بادن” اوجرڽ.