کرجاي سني ڤميليق نام سبنر شمسول ازاهر علي الدين دلاڤڠن هيبورن برچمبه درڤد سأورڠ ڤلاکون کوميدي کڤد ڤپاپي دان ڤڠاچارا.

باڬايماناڤون، سجق ببراڤ تاهون کبلاکڠن اين، فيڬورا سربا بوليه اين دليهت توروت اکتيف دالم بيدڠ يڠ مليبتکن کأڬاما؞ن.

کتيک دتمو؞ي بارو٢ اين، شمسول تيدق کيکوق برکوڠسي ڤنداڤت سرتا ڤڠالمنڽ ترليبت دالم ڤروڬرم #QuranHour.

ڤڠليبتن ساي برمولا سجق دوا تاهون لالو اڤابيلا مڠڬنتيکن داتوق روشم نور يڠ تيدق داڤت حاضير دالم ساله ساتو ڤروڬرم #QuranHour.

اين اداله سبهاڬين دعوه ساي اونتوق سام٢ ممبريکن سوکوڠن.

ساي مولا مڠاجي القرءان سلڤس ساي منيڠڬلکن القرءان سبڬيتو لاما، اين ساله ساتو چارا ساي برکوڠسي دڠن اورڠ راماي تنتڠ نعمة ممباچ القرءان.

ساي مراساکن جک ساي تيدق برکوڠسي، موڠکين اورڠ لا؞ين جوڬ اکن منجادي سڤرتي ساي يڠ دهولو.