ڤلاكون دراما رنتاين نور ايت بركات، ڤڠالمن ايت ممبواتكن ديريڽ انصاف دان براس هيبا كتيک مندالمي ايسي هاتي مريک.

“ڤلواڠ اين بوكن سلالو ساي داڤت، كتيک برسام مريک ڤراسا؞ن ساي برچمڤور با؞ور، سديه، هيبا دان سيمڤتي دڠن نصيب يڠ منيمڤا مريک.

“بايڠكن انق٢ اين سوده مراس ڤندريتا؞ن دان كسديهن سجق كچيل لاڬي، اڤ يڠ مريک لالو؞ي تيدق ڤرنه كيت راس دنڬارا كيت.

“ساي اد برتاڽ سام اد مريندو؞ي نڬارا مريک اتاو تيدق دان اداكه مريک ايڠين ڤواڠ كسان، مريک كات هاڽ اكن ڤولڠ جک نڬارا ايت تورون سلجي. اين برمعنا باڬي مريک اصلكن اد تمڤت برليندوڠ سوده منچوكوڤي،” كاتاڽ.

شفيق يڠ باكل مڠينجق كأوسيا 27 تاهون ڤد 24 جون اين بركات، سباڬاي رعيت مليسيا دي براس انصاف دان برشكور كران هيدوڤ دالم كأدا؞ن امان.

كتيک مپنتوني كانق٢ سوريا برسام ڤپاپي سفيان سحيمي، كات شفيق دي سمڤت مڠمس سبواه بيليق اونتوق دجاديكن سودوت باچا؞ن.

“بيليق ايت برسيڤه ڤد اولڽ كمودين كامي كمس دان لتقكن كرڤيت، سرتا الماري دان بوكو باڬي ممبوليهكن مريک ممباچ،” كاتاڽ.