بلياو يڠ جوڬ اهلي لمباڬ ڤڠاره (ALP) اکادمي سني دان واريثن (Aswara) برکات، ايميج بهارو اخبار ميڠڬوان مليسيت ايت دليهت چوکوڤ سڬر اونتوق تاتڤن ڤارا ڤمباچ.

”ڤاڬي اين، بيليق٢ اخبار ترنمڤق اخبار ميڠڬوان مليسيا سوده برواجه بارو. درڤد سا؞يز بسر ده توکر کسا؞يز کچيل اتاو تبلو؞يد. دان ايسوق سوده تنتو اوتوسن مليسيا جوڬ اکن برواجه بارو.

”اڤ يڠ داڤت سيتي (سيتي نورهاليزا) کاتاکن واجه بهارو اين ساڠت سڬر، جادي اڤ توڠڬو لاڬي، داڤتکن نسخه اندا سکارڠ...تهنيئه کومڤولن اوتوسن،“ کاتاڽ دالم ستاتوس اينستاڬرم بلياو، هاري اين.

ستله کيرا٢ 53 تاهون ممڠکين فيکيرن رعيت منروسي نسخه برسا؞يز بسر اتاو broadsheet، اوتوسن مليسيا دان ميڠڬوان مليسيا هاري اين ملالو؞ي ساتو لاڬي ريۏولوسي دالم دنيا ڤرسورتخبرن اڤابيلا تمڤيل دڠن واجه بهارو.

برمولا هاري اين، اخبار اروس ڤردان broadsheet تراخير ايت اکن ممبوک ايرا بهارو اڤابيلا بوات ڤرتام کالي برتوکر کڤد چيتقن برسا؞يز تبلو؞يد اتاو کومڤق سکالي ڬوس منجاديکن ميڠڬوان مليسيا سباڬاي نسخه ڤرتام دڠن سا؞يز ايت.