ڤپاپي ترسوهور نڬارا، داتوق سري سيتي نورحاليزا تارالدين جوڬ تيدق كتيڠڬلن مپدياكن ڤلباڬاي ڤرسياڤن هاري راي تراوتاماڽ اونتوق بواه هاتيڽ، عافية.

الحمدﷲ، اين كالي كدوا ساي دان سوامي برهاري راي دڠن عافية.

“اڤ يڠ لبيه مڠڬمبيراكن اياله عافية سوده مولا فهم دان نق مولا برجالن دان ده ڤنداي چاكڤ باپق ڤستيڽ اي اكن لبيه مپرونوقكن.

“سڤرتي بياس مق٢ مستي نق سدوندون دڠن انق. كوليقسي باجو تيدقله باپق ساڠت هاڽ دالم ليم اتاو انم ڤاسڠ، كباپقنڽ لبيه كڤد عافية،” كاتاڽ.

دالم ڤركمبڠن لا؞ين، سيتي نورحاليزا براڠكت كتانه سوچي مكه برسام سوامي، داتوق سري خالد محمد جيوا دان ببراڤ اهلي كلوارڬ لا؞ين اونتوق منونايكن عمره ڤد 23 مي لالو.

مناريقڽ، كات سيتي نورحاليزا، كالي اين دي تيدق صبر مراسا؞ي ڤڠالمن منونايكن عمره كران توروت ممباوا عافية برسام.

“الحمدﷲ، سلالو كالاو ساي كمكه، ستياڤ كالي بردعاء، مستي ساي اكن موهون سموڬ اﷲ كورنياكن ساي چهايامات دان اكن ممباوا چهايامات ايت برسام اڤابيلا بركسمڤتن كسان.

“شكور اﷲ مقبولكن دعاء ساي، اين سموا اتس كأيذينڽ، كيرا تق لاما ساي توڠڬو اونتوق ممباوا عافية، سلڤس اوسياڽ ستاهون لبيه رزقي كامي اونتوق كسان لاڬي جادي كامي ممباواڽ برسام.

“ساي بردعاء سموڬ اﷲ ڤرمودهكن اوروسن كامي دسان، بيمبڠ جوڬ كالاو، دي مراڬم اتاو دمم تاڤي سموا ايت ساي برسره ڤد اﷲ. سواسان صلاة دان تراويح باڬي ساي ڤرلو دبياساكن ڤد دي سوڤايا ننتي دي تاهو اڤ يڠ كيت لاكوكن،” كاتاڽ.