ڤلاكون فيلم Hijabsta Ballet ايت بركات، دي ايڠين براوبه منجادي يڠ لبيه با؞يق دڠن منونايكن ڤركارا روكون ترلبيه دهولو سمنتله مروبه ايميجڽ سچارا برڤريڠكت.

ساي تاهو برتودوڠ ايت واجب، دعاءكن هاتي ساي قوات اونتوق مماكاي تودوڠ، اڤ يڠ بوليه ساي كاتاكن ساي كأره ڤڠهجرهن. ساي تق ماهو ترسيلڤ چاكڤ، تاكون اورڠ مموجي دان سبڬايڽ تتاڤي كالاو كأره كبا؞يقن ڤد ديري سنديري اڤ سالهڽ. بوات ماس اين ساي منچوبا لڠكڤي ڤركارا٢ روكون ترلبيه دهولو دالم ڤد ايت مروبه ڤنمڤيلن ڤنمڤيلن ديري كأره يڠ لبيه با؞يق.

“اورڠ سلالو كات اڤابيلا برتودوڠ بادن نمڤق لبيه بسر. سبنرڽ كالاو تق برتودوڠ ڤون بادن ساي سوده بسر. جوجورڽ، سجق مولا برجينق-جينق مماكاي حجاب ساي براس سليسا، تتاڤي اڤ سالهڽ كيت منجاڬ بادن اونتوق سنتياس صيحت دان فيت اڬر لبيه سليسا برعبادة،” كاتاڽ.

منوروت بيتتي، دي تله مولا برجينق-جينق مماكاي سليندڠ دان حجاب سجق ببراڤ بولن كبلاكڠن اين ستله منونايكن حج ڤد 2018.

“كتيک منونايكن حج، اد سأورڠ استاذ برچريتا كڤد ساي مڠنا؞ي سأورڠ سوامي يڠ ممبليكن تودوڠ كڤد ايستريڽ. دي مڠڬنتوڠ تودوڠ ايت دبلاكڠ ڤينتو برتاهون-تاهون لاماڽ. اخيرڽ تاهون كلاڤن باروله ايستريڽ منداڤت هداية مماكاي تودوڠ يڠ دبريكن ايت.

“درڤد سيتو كيت بوليه ليهت هداية ايت سمڤاي موڠكين چڤت دان موڠكين لمبت. لمبت موڠكين كران كيت تيدق منچاري. كيت جوڬ تيدق بوليه ممقسا سسأورڠ مڠناكن حجاب سرتا چڤت منجاتوهكن حكومن كڤد سسياڤاڤون،” كاتاڽ.