منوروتڽ، سيڠڬل يڠ دچيڤتا اوليه ڤپاپي دان كومڤوسر محمد يسين سليمان ايت مروڤاكن كلڠسوڠن كولابوراسي برسام دوا انقڽ يا؞يت محمد أسداﷲ دان محمد اجواد دري كومڤولن Du'a.

”الحمدﷲ، كريا تربهارو اين برسام ۏيديو كليڤڽ تله سياڤ دراقمكن سبلوم رمضان لاڬي.

”ميسيج يڠ كيت نق سمڤايكن دالم لاڬو اين اداله هوبوڠن كيت سسام ما؞نسي دان ساودارا سسام إسلام. بوليه جوڬ اونتوق ككلوارڬا؞ن دان كجيرنن سبب كادڠ٢ دالم كلوارڬ سنديري اد يڠ تيدق برتڬور.

”لاڬو اين امت برسسواين دڠن دوا بولن موليا رمضان دان شوال دمان اي منجادي نصيحت يڠ ممبينا اڬر كاسيه سايڠ داڤت دأيرتكن. لته تڤي اماره دان ايڬو، برمعاف-معافنله سمڤنا هاري راي،“ كاتاڽ كڤد اوتوسن ملايو ميڠڬوان.

كات استاذ عمل كليڤ ۏيديو ساتوكن كامي تله مولا دسياركن دلامن Youtube سجق 20 رمضان لالو.

باڬي ساي اين دعوه دان انفاق كامي اونتوق مپيبركن ميسيج لاڬو اين. دڠن اداڽ كليڤ ۏيديو يڠ دسياركن د Youtube لبيه راماي يڠ اكن منداڤت منفعتڽ بوكن هاڽ سكارڠ تتاڤي ڤد ماس اكن داتڠ جوڬ،“ كاتاڽ.

جلس استاذ عمل، اين مروڤاكن سيڠڬل سلڤس لاهيرڽ البوم تلميذ سلام دان دعاء سكيتر دوا تاهون لالو.