ۏوکاليس کومڤولن سلم ايت برکات، ايمونيتي ترسبوت مروڤاکن ساتو تڠڬوڠجواب کڤداڽ جادي دي تيدق بوليه تاريق ديري درڤد ڤرتنديڠن ترسبوت.

 

”ڤد اولڽ ساي اڬق بيمبڠ سام اد ممڤو منروسکن ڤرتنديڠن اين اتاو تيدق. کالا، دفيکيرکن، ساي ميمڠ ماهو تاريق ديري کران اي مليبتکن سو؞ال مرواه.

”تتاڤي ساي ڤرلو تولق کأيڬوان ايت کران تله دبري ايمونيتي يڠ بوکن موره نيلايڽ. ساي ساڠت برتريما کاسيه کڤد داتوق سري اليف.

”بلياو اخلاص ممبريکن ايمونيتي جادي ساي چوبا ڬالس تڠڬوڠجواب دان کڤرچايا؞نڽ،“ اوجر زماني کتيک دتمو؞ي سلڤس کونسرت سوکو اخير GV5 سمالم.

مڠولس مڠنا؞ي کصيحتن ديري، زماني منجلسکن بهاوا دي ماسيه ممرلوکن راوتن دان ڤمنتاوان دوکتور.